Waterschap Drents Overijsselse Delta druk met opvang en verwerken vele regenwater afgelopen etmaal

Waterschap Drents Overijsselse Delta moest het afgelopen etmaal vol aan de bak om alle regen die is gevallen op te vangen en te verwerken. Het was het meeste hemelwater in een jaar tijd dat in een tijdsbestek van 24 uur viel.

In nagenoeg het hele werkgebied van het waterschap viel wel één keer zoveel neerslag dan was voorspeld. Reden voor het waterschap om 1960 stuwen en 360 gemalen aan het werk te zetten, van groot tot klein, om de waterpeilen weer op niveau te krijgen.

Veel regenwater moet worden afgevoerd (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Veel regenwater moet worden afgevoerd (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

De peilbeheerders keken per gebied waar het vele regenwater kon worden gebufferd en waar veel of juist weinig water afgevoerd moet worden. Zo probeert het waterschap op de hoge zandgronden zoveel mogelijk water vast te houden om overlast te vermijden. Omdat het nu droog is en het afvoeren doorgaat, is er een klein buffer gecreëerd. Zondag wordt het volgende regenfront verwacht.

Meer over dit onderwerp:
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA
Deel dit artikel: