Nieuws

Schop N35 tussen Wierden en Nijverdal mag niet de grond in; Raad van State vernietigt tracébesluit

Na jaren van voorbereiding kan de schop tussen Wierden en Nijverdal nog niet de grond in. De Raad van State vernietigt vandaag het tracébesluit waarin staat dat de N35 op die plek verbreed mag worden naar twee keer twee rijstroken, met een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gooit roet in het eten.
Omwonenden van het nieuwe tracé hadden bezwaar aangetekend tegen de plannen van Rijkswaterstaat. De bezwaarmakers vrezen onder meer dat hun woon- en leefgenot wordt aangetast door de verbrede weg. Ze zijn bang voor geluidsoverlast, lichthinder en verminderde luchtkwaliteit.
Ook vrezen ze schade en overlast tijdens de bouwwerkzaamheden. De nieuwe weg zou de waarde van hun woningen verminderen. Al die bezwaren heeft de Raad van State ongegrond verklaard.

Streep door tracébesluit

Toch gaat er een streep door het tracébesluit. Niet vanwege geluidsoverlast, maar vanwege de stikstofwet. Het tracébesluit werd in 2018 nog gebaseerd op de PAS, maar sinds mei 2019 mag dat niet meer worden gebruikt als onderbouwing van ruimtelijke besluiten, zoals in dit geval een tracébesluit, oordeelt de Raad van State.
Omwonenden hebben gemengde gevoelens over de uitspraak:
De afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van vandaag wel zoveel mogelijk andere bezwaren tegen het tracébesluit inhoudelijk beoordeeld. De minister heeft namelijk op de rechtszitting eerder dit jaar aangegeven dat zij bezig is met een wijziging van het tracébesluit om de verbreding van de N35 alsnog mogelijk te maken. Er zal nader onderzoek nodig zijn naar de gevolgen van het aangepaste besluit voor de Natura 2000-gebieden in de omgeving.

Uitstel

De zaak is op 8 en 9 juli door de Raad van State behandeld. De uitspraak werd meerdere keren uitgesteld, omdat de zaak volgens de Raad om 'nadere studie' vroeg.
Dit zijn de plannen voor de N35 tussen Wierden en Nijverdal (archief december 2017):
Over de opwaardering van de N35 tussen Wierden en Nijverdal wordt al jaren gesproken. Tot nu toe zijn de plannen keer op keer uitgesteld. Vorig jaar ging er opnieuw een streep door de aanleg toen minister Cora van Nieuwenhuizen het project 'on hold' zette. Door de werkzaamheden aan de weg zou er mogelijk teveel stikstof neerslaan. Het project zou eind 2019 worden aanbesteed, maar de planning liep na die uitspraak naar verwachting één tot drie jaar vertraging op.

Stikstofruimte

Afgelopen zomer stelde de provincie zogenoemde stikstofruimte beschikbaar, waardoor de aanleg van de weg toch mogelijk zou zijn. Er kwam ruimte beschikbaar, onder meer doordat de provincie boerenbedrijven rond Natura 2000-gebieden had opgekocht.
Door de uitspraak van vandaag is het nog onduidelijk wanneer de schop tussen Wierden en Nijverdal de grond in kan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.