Nieuws

5 nieuwe gaswinningen op stapel: omwonenden onaangenaam verrast

Gaswinning bij Eesveen
Gaswinning bij Eesveen © RTV Oost
Inwoners van de grensregio Drenthe, Friesland en Overijssel zijn onaangenaam verrast door de aankondiging van vijf nieuwe gaswinningen in het gebied. Ze vragen zich af hoeveel inwoners nog te zeggen hebben over wat er om hen heen gebeurt. De rijksoverheid neemt de besluiten, de lokale overheden of inwoners hebben vrijwel niets in te brengen.
De Canadese gaswinner Vermilion wil nieuwe boorputten slaan en nieuwe gasvelden exploiteren. In een Rijkscoördinatieregeling voor nieuwe gaswinningen in het gebied krijgt de gaswinner daar nu ook de ruimte voor. Burgercomité GAS DrOvF, voor veilige gaswinning in de grensregio van Drenthe, Overijssel en Friesland is onaangenaam verrast door de aangekondigde regeling.
Door de nieuwe plannen om gas te winnen komt het totaal aan producerende gasvelden in het grensgebied van Overijssel, Drenthe en Friesland op veertien. Een deel van die gasvelden ligt onder meer onder de gemeente Steenwijkerland en heeft invloed op de bodem onder meer in Willemsoord en Eesveen.

Oproep om te reageren

Carolien Spruijt van GAS DrOvF: "Sinds begin 2017 wordt al gezegd dat Vermilion gas wil gaan winnen aan de Boergrup in Vledderveen. De bewonersorganisaties Plaatselijk Belang Vledderveen en GAS DrOvF vroegen regelmatig om actuele informatie over de voortgang bij zowel Vermilion als bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Steeds was het antwoord dat er nog niets bekend was."
Met de aangekondigde Rijkscoördinatieregeling blijkt dat de rijksoverheid de plannen van Vermilion in feite al heeft goedgekeurd.
Spruijt vervolgt: "Plaatselijke Belang Vledderveen en GAS DrOvF hebben de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland gevraagd om de ingezette procedure tijdelijk te stoppen omdat we vinden dat burgers niet goed geïnformeerd zijn. Ons verzoek is niet gehonoreerd. Daarop heeft GAS DrOvF bewoners opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheden om een reactie te geven over de nieuwe plannen voor gaswinning."
De nieuwe gasvelden liggen op het grensgebied van drie provincies
De nieuwe gasvelden liggen op het grensgebied van drie provincies © Stichting GasDrOvF

Gasvelden en hun invloed op elkaar

"Zo'n tien jaar wordt er nu gas gewonnen in onze regio. We hebben te maken met negen gasvelden. Die liggen onder Eesveen/Wapserveen, De Blesse, Sonnega/Blesdijke, De Hoeve, Noordwolde, Weststellingwerf, Oldelamer, Vinkega en Diever. Dan hebben we nog locatie Nijensleek, die nu gebruikt wordt om het vervuilde afvalwater van de gaswinning te lozen. Al deze velden liggen in drie gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland", legt Spruijt uit. De drie gemeenten hebben zelf geen inspraak gehad in de besluitvorming over de bestaande velden en ook niet over de nieuwe velden.
"Maar de invloed van zo'n gasveld is aan de oppervlakte veel breder. Doorgaans wordt een straal van zo'n vijf kilometer vanaf de randen van het gasveld gerekend, om het invloedsgebied aan te geven. Binnen dit invloedsgebied is vrijwel altijd bodemdaling en kan er sprake zijn van aardbevingen. Omdat deze velden allemaal zo dicht bij elkaar liggen vallen de invloedsgebieden ook nog over elkaar heen. Op sommige plekken in onze regio hebben we te maken met wel vijf of zes invloedsgebieden tegelijk. Dat kan het risico op effecten van bodemdaling en aardbevingen aanzienlijk vergroten."

Vijf nieuwe velden

Het ministerie van Economische Zaken en Vermilion hebben plannen voor vijf nieuwe gaswinningen in hetzelfde gebied. Het gaat om de lokaties Boergrup, Lombok, Leemdijk, De Bree en Smitstede. Bij de velden Boergrup en Lombok die Vermilion vanuit een nieuwe boorlocatie wil winnen, gaat het om één tot drie boorputten. De velden Boergrup en Lombok zijn al ingetekend (geel) op onderstaande kaart. Deze liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf, in het gebied tussen/onder Vledderveen, Wilhelminaoord en Noordwolde. De licht-gele kring om de velden heen geeft de invloedssfeer van de gaswinning in die velden aan. De voorgenomen boorlocatie staat met een zwarte punt aangegeven. Ook staat de bestaande gasleiding ingetekend, in zwart.
In geel de nieuwe gasvelden, in paars de bekende velden en erboven in rood de dorpen
In geel de nieuwe gasvelden, in paars de bekende velden en erboven in rood de dorpen © Stichting GasDrOvF

Regionale aanpak

Carolien Spruijt van GAS DrOvF: "We vinden het noodzakelijk om de risico's op schades voor de gebruikers boven de gasvelden te beperken. Daarvoor is het op zijn minst nodig te kijken naar de gevolgen van de totale gaswinning in de regio, dus met inbegrip van de eerdere winningsplannen en de effecten van de combinatie van velden. De onderzoeken die gedaan worden mogen niet alleen gaan over één enkele boorlocatie zoals bij de Boergrup-Lombok. Het is nu al duidelijk dat de afzonderlijke velden elkaar beïnvloeden."

'Geen invloed op mijnbouwplannen'

RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslan zijn al langer bezig met het gaswinningsdossier in de grensstreek van de drie provincies. Verslaggever Oscar Siep van RTV Oost: "Grote gemene deler die we in gesprekken en interviews met omwonenden, wethouders en gemeenteraadsleden hebben gehouden is de frustratie dat je eigenlijk geen invloed uit kunt oefenen op de mijnbouw."
RTV Drenthe verslaggever Serge Vinkenvleugel: "De Rijksoverheid beslist en die heeft volgens velen alles zo dichtgetimmerd dat inspraak of procederen bij de Raad van State amper zin heeft."
"Het landsbelang gaat bij mijnbouw altijd voor. In de regio loop je tegen die muur op. En uiteraard het gehakketak over nulmetingen en twee schaderegelingen, één voor het Groninger Gasveld plus de gasopslag in Langelo en één voor alle andere mijnbouw. Mensen willen één regeling", vult Hayo Bootsma van Omrop Fryslan aan. Binnenkort bij deze drie omroepen meer hierover.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.