Vacature directeur-bestuurder bij RTV Oost

Wegens het aanstaande vertrek van de huidige directeur-bestuurder zoekt RTV Oost een vooruitstrevende, inspirerende en mensgerichte opvolger.

De organisatie stáát, én er is ruimte voor een vlucht naar voren.

Het kunnen voortbouwen op een goed fundament met een betrokken team waar ruimte is voor verandering en vernieuwing is een spannende uitdaging voor een vrouw/man die:

 • inzicht heeft in en gevoel voor de nieuws- en informatiebehoefte die breed in de Overijsselse samenleving leeft;
 • een visie heeft op het aanspreken van zoveel mogelijk doelgroepen en zich daarbij niet laat leiden door tradities en vooroordelen;
 • op de hoogte is van landelijke en mondiale ontwikkelingen met betrekking tot mediaconsumptie in het digitale tijdperk /de tijdsgeest en de adverteerdersmarkt;
 • veranderingsprocessen in gang kan zetten en de voortgang kan bewaken;
 • baanbrekend durft te denken en in staat is deze ideeën in besluiten om te zetten;
 • de nieuwe visie en strategie steunt waarbij RTV Oost de kernwaarden betrokkenheid en integriteit combineert met de wil leidend te zijn als het gaat om spraakmakend, verbindend en innovatief mediabeleid;
 • een eigentijdse visie heeft op interactie met de samenleving;
 • vanuit de strategische doelstellingen de noodzakelijke veranderingen in de (cultuur van de) organisatie kan doorvoeren;
 • van buiten naar binnen kan kijken en de interne organisatie afstemt op de behoefte van buiten (de Overijsselse samenleving);
 • een verbinder is tussen de vele (gewestelijke) subculturen die Overijssel rijk is;
 • bereid is in Overijssel te wonen, intrinsieke interesse heeft in en deelgenoot wil zijn van de Overijsselse maatschappij en de netwerken in de breedste zin des woords (cultureel, politiek, economisch etc.).

Functie

De directeur-bestuurder:

 • stuurt en bestuurt de stichting RTV Oost, stelt de visie, strategie en het beleid vast en zorgt voor de uitvoering daarvan, alsmede voor de uitvoering van het media-aanbodbeleid;
 • is eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft in goed en gestructureerd overleg met de Raad van Toezicht invulling aan de opdracht;
 • is voorzitter van het MT en onderhoudt een goede relatie met de Mediaraad en de OR;
 • zorgt voor continue wendbaarheid van de organisatie, passend bij waar de omgeving naar vraagt;
 • onderhoudt relaties met relevante stakeholders als:
  • Ministerie van OC&W
  • Commissariaat voor de Media
  • Regionale Publieke Omroep (RPO)
  • lokale en provinciale (politieke)stakeholders
 • weet stakeholders op een juiste manier te verbinden met de belangen van RTV Oost;
 • weet de belangen van RTV Oost op een stevige manier te behartigen.

Meer informatie

De werving en selectie is in handen van PublicSpirit. Meer informatie over de functie, arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is te vinden op de website van Public Spirit. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 033 - 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan PublicSpirit voorleggen: info@publicspirit.nl.

Meer over dit onderwerp:
VACATURES EN STAGEPLAATSEN
Deel dit artikel: