Nieuws

Slaapproblemen, eenzaamheid en depressiviteit: Overijsselse jongeren hard geraakt door corona

Slaapproblemen, eenzaamheid en zelfs depressiviteit: de coronacrisis laat jongeren in Overijssel niet onberoerd. De GGD Twente zegt beduidend meer tieners door te verwijzen naar de specialistische ggz, zoals de psycholoog, dan vóór corona. Ook in IJsselland is meer 'corona-eenzaamheid'. "Jongeren zijn onzeker over hun toekomst."
Harde cijfers zijn er nog niet, maar volgens de GGD in Twente is het zonneklaar dat de problemen onder jongeren zijn toegenomen. "We zien in onze spreekuren meer jongeren dan voor coronatijd", zegt Rianne Paalman, jeugdarts bij GGD Twente.
"Wat wij merken is dat jongeren het echt veel moeilijker lijken te hebben in deze coronaperiode", zegt Paalman, die als jeugdarts kinderen tussen de twaalf en achttien jaar begeleidt. "Klachten van eenzaamheid, angstgevoelens en stress."
"We zien ook jongeren die echt richting depressieve klachten gaan", zegt Paalman:

Geen sociale activiteiten

Het wegvallen van sociale activiteiten drukt volgens Paalman een stempel op de jongeren. "Wat wij zien door corona, is dat jongeren in hun vrije tijd veel minder contacten hebben met medeleerlingen en met hun vrienden. Sociale activiteiten, zoals sportverenigingen, zijn weggevallen. In de huidige lockdownperiode zijn bovendien ook de sociale contacten die de jongeren op school hadden er niet meer."
Beduidend meer jongeren in Twente kampen bovendien met slaapproblemen. "Toen na de eerste lockdown de scholen weer open gingen, was bij veel jongeren het slaapritme verschoven", zegt Paalman. "Jongeren gingen laat naar bed en stapten laat hun bed weer uit. Na de eerste lockdown moesten ze ineens weer om kwart over acht in de schoolbanken zitten. Dat vraagt heel wat van jongeren."
Wat wij merken is dat jongeren het echt veel moeilijker lijken te hebben in deze coronaperiode
Rianne Paalman, jeugdarts bij GGD Twente

Onzekerheid over de toekomst

Bart Demmers, jongerenwerker in de regio Zwolle, ziet in IJsselland eenzelfde beeld. "Eenzaamheid, onzekerheid over de toekomst en somberheid", noemt hij als voorbeelden.
Demmers hoopt vooral dat de signalen van jongeren opgepakt gaan worden. "Wat we soms vergeten, is dat jongeren het heel waardevol vinden om hun mening te geven."

Chatten met jeugdverpleegkundigen

De GGD in Twente zegt de jongeren in veel gevallen zelf te hulp te kunnen schieten. "Bij een groot deel van de jongeren merken we dat we met onze ondersteuning en onze adviezen, ze weer uit dat gevoel van eenzaamheid kunnen krijgen. Daarbij ondersteunen we ze door middel van gesprekken, maar daarbij verwijzen we ook naar de website jouwggd.nl, waar jongeren kunnen chatten met jeugdverpleegkundigen. Daar kunnen ze hun problemen en zorgen delen."
Wat we soms vergeten, is dat jongeren het heel waardevol vinden om hun mening te geven
Bart Demmers, jongerenwerker in Zwolle
De GGD Twente doet momenteel onder zesduizend jongeren in Twente onderzoek naar de effecten van corona. De uitkomsten daarvan worden vergeleken met een eerder onderzoek onder elfduizend Twentse jongeren, dat voor de coronacrisis werd gehouden.

Ook onderzoek in IJsselland

Ook in IJsselland doet de GGD onderzoek naar het leven van jongeren in coronatijd. "We houden interviews met jongeren tussen de 16 en 23 jaar en vragen naar de gevolgen van de coronamaatregelen op hun sociale leven", zegt een woordvoerder van de GGD IJsselland. "We vragen de jongeren naar hun ervaringen en hun eigen ideeën voor verbetering."
De IJssellandse GGD benadrukt dat het een kwalitatief onderzoek is, waar geen cijfers aan verbonden zijn. Later dit voorjaar moeten de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn.
Onderzoeksbureau I&O Research deed het afgelopen jaar meerdere keren onderzoek naar de invloeden van corona op jongeren. Dit najaar gaf bijna de helft van de jongeren aan zich slechter te voelen door de coronacrisis. "Jongeren willen erop uit, reizen, nieuwe relaties aangaan. Ze zijn heel erg bezig met zelfontplooiing, en dat is nu lastig", zei Hans Alderliesten van kennisinstituut Movisie eerder bij de NOS.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.