Nieuws

Verantwoordelijkheid voor betaalbare zorg in Twente ligt voor groot deel bij inwoners

Als inwoners van Twente ook in de toekomst verzekerd willen zijn van goede en betaalbare zorg, dan moet er snel iets veranderen. Op initiatief van zorgverzekeraar Menzis is een visie op de zorg ontwikkeld: Twente Beter. Daarin staat hoe de zorg er over pakweg tien jaar uit moet zien. De verantwoordelijkheid om ‘gelukkig en gezond oud te worden’, wordt voor een groter deel bij de inwoners zelf neergelegd. "Zo wordt het voor mensen makkelijker om mee te doen aan programma's die de gezondheid bevorderen."
Goede en betaalbare zorg staat al jarenlang onder druk. Landelijk, regionaal en lokaal. In juni presenteerden Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, de GGD en Menzis het rapport Regiobeeld Twente 2030. Daarin staat hoe de zorgvraag en het zorgaanbod zich de komende tien jaar ontwikkelen. Conclusie: over tien jaar is er meer én andere zorg nodig dan nu. Probleem: doorgaan op de oude voet kan niet, want dat wordt de zorg onbetaalbaar en over tien jaar is er te weinig zorgpersoneel.
Twente staat - net als de rest van Nederland - de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Daardoor neemt het aantal inwoners met dementie toe met maar liefst 39 procent. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, gaan vaker voorkomen. Overigens is deze stijging in Twente minder groot dan in de rest van Nederland. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 2000 zorgmedewerkers (4 procent). Het aantal mantelzorgers zal dalen met 30 procent. Kortom: er is sprake van steeds meer zorgvraag en steeds minder mensen die deze zorg kunnen bieden. Om de zorg ook in 2030 goed en betaalbaar te houden voor de inwoners van Twente, moet er wel wat veranderen. (bron: menzis.nl)

Het moet anders

Dat moet dus anders, concludeerde Menzis. De zorgverzekeraar nam al het initiatief voor het rapport en nu ligt er dus een visie hoe de zorg in Twente over pakweg tien jaar geregeld moet zijn. Die visie gaat verder dan zomaar wat vergezichten. Het is meer een pakket maatregelen, waarin samenwerking tussen inwoners, zorgaanbieders, gemeenten, burgercoöperatie Twentse Noabers en Menzis centraal staat.
Burgercoöperatie Twentse Noabers is blij dat ze gevraagd is om mee te doen om de visie te ontwikkelen. "Het oplossen van het probleem kan niet alleen aan de zorginstellingen overgelaten worden. Er moeten ook initiatieven vanuit de burgers komen. Hierin kunnen wij als Twentse Noabers een rol spelen. Denk aan onze leerkringen waarin wij kennis delen met wijkraden en buurthuizen. De professionals zullen dan gaan faciliteren", zegt voorzitter Willem Joosten van Twentse Noabers.
Het oplossen van het probleem kan niet alleen aan de zorginstellingen overgelaten worden
Willem Joosten van Twentse Noabers

Gedrag veranderen

Er is hoe dan ook een grote rol weggelegd voor de ruim 630.000 inwoners van de regio. Want hoewel een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is, zijn er tal van mogelijkheden om een slechte gezondheid tegen te gaan en mensen kunnen daar zelf een belangrijke bijdrage aan leveren.
Kwetsbare inwoners krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om mee te doen aan zogeheten leefstijlinterventies om zo hun gedrag ten goede te veranderen. Voorbeelden van leefstijlinterventies zijn de Nationale Diabetes Challenge, Changing Health, valpreventie, het programma Jongeren Op Gezond Gewicht.

Technologie speelt een rol

Technologie gaat ook een steeds belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de gezondheid. “Technologie kan ons ondersteunen om vitaal te blijven en onze leefstijl te veranderen", zegt Hilde Dijstelbloem, voorzitter raad van bestuur ZGT. "Diverse pilots laten zien dat we daarmee de kwaliteit van leven en zorg verbeteren. We gaan regionaal een gezamenlijk zorgaanbod organiseren dat aansluit bij de wensen en behoeften van de Twentenaar.”
Ook in de wijkverpleging heeft de technologie haar intrede al gemaakt. Met Regionale Woning Toegang, een soort digitale sleutelkluis bepalen cliënt zelf wie er in huis kan komen. Ook kan het Zorgsupport Centrum van Alerta op afstand toegang geven met een digitale code. Nooddiensten krijgen op die manier toegang tot een woning.

Schulden voorkomen

Extra aandacht komt er voor kwetsbare personen met een gezondheidsrisico. Dan gaat het om inwoners met overgewicht, chronische aandoeningen, psychosociale problematiek, verslaving of schuldproblematiek.
Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente: “We willen bijvoorbeeld schuldenproblematiek voorkomen. 37 schuldeisers van vaste lasten zoals woningstichtingen, energieleveranciers, Menzis maar ook gemeenten melden wanneer er betalingsachterstanden ontstaan. Dan kan de gemeente er actief mee aan de slag. Daarmee voorkomen we dat mensen verder in de problemen raken en we zorgen dat ze de juiste hulp krijgen. Want schulden zorgen vaak voor grote zorgen en een slechtere gezondheid.”
Schulden zorgen vaak voor grote zorgen en een slechtere gezondheid
Samantha Dinsbach, GGD Twente

Gebroken heup

“Voor kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur gaan we als zorgorganisaties nog nauwer samenwerken", zegt Sophia de Rooij, voorzitter van de raad van bestuur van MST. "We merken dat hier winst te behalen is, omdat deze groep erg gebaat is bij een behandeling waarbij meerdere specialisten bij zijn betrokken. Of dit nou thuis is of in de geriatrische revalidatie. Daarbij gaan we de behandeling ook meer richten op leefstijl, zodat deze patiënten eerder herstellen en ook vitaler blijven.”

Buurt de Posten

“De zorg voor kwetsbare ouderen kun je verbeteren door samen te werken aan zorgzame gemeenschap zoals buurt de Posten in Enschede", vertelt Heidi de Bruijn van de Raad van Bestuur van zorginstelling Carintreggeland. "Hier is een gevarieerd woningaanbod ontwikkeld met levensloopbestendige woningen en hier zorgen mensen voor elkaar als dat nodig is.”

Meer bereiken voor de Twentenaren

Menzis is als grootste zorgverzekeraar in Twente blij met de intensieve samenwerking met alle partijen. Wilja Strating, manager zorg bij Menzis: “We hebben elkaar hard nodig om echt het verschil voor de inwoners te kunnen maken. Want door over onze eigen muren heen te kijken, elkaars kracht te benutten en elkaar aan te spreken, bereiken we samen meer voor de Twentenaren."
Een mooi voorbeeld is volgens haar de gezamenlijke aanpak van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). “We pakken nu samen de problemen aan. Van de arbeidsmarkt voor psychologen in de regio, tot aandacht voor mentale veerkracht door een gezonde leefstijl en preventie. Zodat we aan de ene kant het zorgaanbod verbeteren en aan de andere kant de instroom matigen. Ik ben blij dat we de regiovisie de komende jaren verder kunnen invullen en uitvoeren. Met uiteindelijk het doel om de Twentenaar gezonder en gelukkiger oud te laten worden.”
Sophia de Rooij vult aan: “In tijden van crisis leer je je ware Twentse vrienden beter kennen, als ergens deze regiovisie uitgewerkt kan worden is het in Twente.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.