Omwonenden Azelo in brief aan college: rustige en vredige locatie zonder meer verkeer en andere overlast

De gemeenteraad van Borne praat vanavond over de vraag hoe het verder moet met het voormalige azc in Azelo. Een asielzoekerscentrum zal het zeker niet meer worden na de ophef die ontstond toen het college november vorig jaar voorstelde om nog eens voor een periode van drie jaar statushouders in het pand op te laten vangen. Toch zal het vanavond ook nog veel gaan over de vraag hoe dat nou zo ver kon komen. Ook de direct omwonenden roerden zich: in een brief aan het college.

In de brief aan college en raad geven ze nogmaals hun mening over de verdere ontwikkeling van het voormalige asielzoekerscentrum.

Omwonenden gaan in op het plan 'Asselo' dat zij hebben ontwikkeld voor het terrein en vorige maand hebben gepresenteerd aan het college. Onderdeel van dat plan is woningbouw. "Onze wens is dat de locatie rustig, vredig en beheersbaar wordt ingevuld en dit niet leidt tot noemenswaardig meer verkeersbewegingen of enige andere vorm van overlast", aldus omwonenden in de brief.

Omwonenden zien onder meer zorg in het pand, een hotel voor arbeidsmigranten of beschermd wonen en windenergie op het terrein niet zitten, laten ze duidelijk weten in de brief. Ook een woonwagenkamp, grootschalige detailhandel, een camping of bungalowpark en industriële bedrijvigheid of kantoren zijn geen optie voor omwonenden.

Vijf scenario's in de raad

Gisteravond zat de raad ook al bij elkaar in een commissievergadering om zich door ambtenaren bij te laten praten over de financiële onderbouwing van de verschillende scenario's die er in november vorig jaar waren voor de invulling van het voormalige azc. Uit die scenario's koos het het college toen het opnieuw herbergen van asielzoekers, statushouders, door het COA in Azelo.

Ambtenaren lichtten de financiële consequenties van vijf scenario's toe. Puur voor de vorm stond die van asielzoekerscentrum er ook nog bij omdat SP-fractievoorzitter Mieke Visser de financiële onderbouwing van alle scenario's wilde zien. Die optie leverde de gemeente incidenteel zo'n vier ton op en de aankoopkosten van het voormalige jongensinternaat zouden ook nog eens terugverdiend worden. En het COA zou ook nog eens bijdragen in de kosten voor de sloop van de bijgebouwen. Een win-winsituatie leek het voor het college, dat wel keihard het vertrouwen van de inwoners verloor.

De gemeente heeft voor de aankoop en het onderhoud van het voormalige asielzoekerscentrum al 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ruim negen ton voor de aankoop van het pand en ruim vier ton voor het onderhoud in het eerste jaar.

Natuur of agrarisch gebruik

De eerste optie zou de gemeente anderhalf miljoen euro kosten. Dan zou het voormalige azc worden gesloopt op de villa na. Die zou na verkoop nog zo'n twee ton op moeten leveren, maar het uiteindelijk kostenplaatje voor de gemeente zou zo'n anderhalf miljoen bedragen. Wellicht dat het verpachten van de grond die zou worden vrijgespeeld geld op zou kunnen leveren maar die scenario's zijn door het ambtelijk apparaat van Borne nog niet doorgerekend.

Energietransitie

De optie die de gemeente het meeste kost maar volgens de rekensom van de ambtenaren ook potentieel het meeste oplevert is die van het plaatsen van een zonnepark van zo'n vijf hectare. De gemeente zou hier 5,5 miljoen euro voor moeten investeren, maar de gemeente heeft berekend dat de verwachte opbrengst over vijftien jaar zo'n 6,4 miljoen euro zou moeten zijn.

Zorg

In het pand zou ook een zorginstelling gevestigd kunnen worden, maar daar zit de gemeente niet om te springen. Hoewel is geopperd om in het kader van bijvoorbeeld beschermd wonen inwoners uit andere gemeenten hun intrek in het pand te laten nemen, kan dat voor de gemeente zeer nadelige consequenties hebben, deden ambtenaren gisteren uit de doeken.

Cliënten die hun intrek nemen in het pand, ook al komen ze ergens anders vandaan, worden inwoner van Borne en kunnen om die reden een beroep doen op zorg die door de gemeente Borne betaald moet worden. Volgens berekeningen van de gemeente kan zoiets in de miljoenen lopen voor de gemeente.

Hotel voor arbeidsmigranten

Een andere idee is om 80 tot 120 arbeiders in het gebouw te laten verblijven, arbeidsmigranten zoals Polen. Een scenario dat in de politiek vanavond niet op instemming kon rekenen aangezien arbeidsmigranten regelmatig voor overlast zorgen. Iets waar omwonenden na dertig jaar asielzoekers niet meer op zitten te wachten.

Wonen

Het bouwen van woningen: volgens de gemeente niet de meest ideale oplossing omdat de grondprijs na aankoop en sloop van het pand vier keer duurder zou zijn dan bouwgrond op Bornsche Maten in de gemeente. Ambtenaren verwachten met driekwart van de investering te blijven zitten. Bovendien zou de nabijheid van de snelweg A35 een obstakel zijn

Al met al was het dus niet zo gek dat de gemeente uitkwam op de optie verhuur aan het COA, omdat dit zeker op de korte termijn financieel het meeste aantrekkelijke scenario was. Hoe het idee op tafel kwam, konden ook de ambtenaren vanavond niet zeggen. Volgens één van de ambtenaren die er bij was geweest was het een idee dat was ontstaan in een brainstormsessie. 'Iemand' had het geroepen, maar niemand weet meer wie.

Vooruit kijken

Voor de omwonenden was het belangrijk om te weten wie er met het idee was gekomen omdat de gemeente plechtig had beloofd nooit meer asielzoekers in het pand op te vangen en in november die belofte zonder scrupules brak. Vanavond gaf één van de omwonenden aan toch vooral vooruit te willen kijken in de hoop dat er in de raad aandacht is voor het plan 'Asselo' dat de omwonenden hebben bedacht.

Meer over dit onderwerp:
BORNE REGIO HENGELO
Deel dit artikel: