Oud-wethouder kritisch op ontbreken van beleid gemeente Zwolle

"De visie op hoe de stad zich moet ontwikkelen ontbreekt totaal." Oud-wethouder Margriet Meindertsma is ronduit kritisch op het huidige gemeentebestuur van de stad Zwolle. Meindertsma was wethouder toen Vinexwijk Stadshagen nog ontwikkeld moest worden. Toen was er een duidelijk plan, maar nu ontbreekt dat volgens haar. "Zwolle wil de overloop van de Randstad zijn maar je moet eerst zien te voldoen aan de vraag van je eigen inwoners. En als die bijvoorbeeld seniorenwoningen willen, dan bouw je daar de komende jaren meer van."

Onlangs heeft de gemeente de Zwolse omgevingsvisie geopenbaard waarin duidelijk wordt in welke richting de stad zich tot 2030 zou moeten ontwikkelen. Maandag staat het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering en in maart moet de gemeenteraad over deze omgevingsvisie gaan stemmen.

Duizend nieuwe woning

In die omgevingsvisie blijkt dat de stad de komende jaren ieder jaar zeker duizend nieuwe woningen wil laten bouwen. Zo'n 40 procent van die woningen zou in het duurdere prijssegment moeten zitten, zo'n 20 procent zou zijn bestemd voor sociale woningbouw.

Er worden meerdere locaties genoemd waar nieuwbouw zou kunnen worden ontwikkeld. Onder meer de spoorzone achter het centraal station, de Zwartewaterzone bij de wijk Holtenbroek en het terrein van de -reeds gesloopte- IJsselcentrale staan op die lijst.

We kunnen niet zien waar woningbouwplannen voor na 2030 zouden moeten plaatsvinden
Oud-wethouder Margriet Meindertsma

Onvoldoende benut

Daarmee worden vooral plekken binnen de bestaande stad benoemd die nu onvoldoende benut worden. In enkele gevallen zijn projectontwikkelaars al bezig om de ruimte op papier in te richten. Het aantal woningen per hectare wordt in die plannen flink opgeschroefd, waardoor meer druk komt te liggen op de infrastructuur en de voorzieningen in de omgeving.

Waardoor de woningdichtheid op den duur een probleem kan worden. Daarbij komt dat Zwolle meer groene ruimte zou moeten inplannen, nu lijkt daar helemaal niet over nagedacht te worden. Daarvoor vreest oud-wethouder Meindertsma.

Oud-wethouder Margriet Meindertsma bestudeert de Omgevingsvisie van Zwolle (Foto: RTV Oost)
Oud-wethouder Margriet Meindertsma bestudeert de Omgevingsvisie van Zwolle (Foto: RTV Oost)

Nieuwbouwlocaties binnen de stad

Eén van de locaties waar nieuwbouw is gepland, is de Zwartewaterzone. Het klopt volgens Meindertsma wel dat die groene strook tussen Holtenbroek en het Zwartewater een 'rafelrandje' is. In die zin is er misschien niets mis met de nieuwbouwplannen. "Maar als je het goed had opgepakt, dan had je het aan moeten pakken in de zin zoals het bestemmingsplan van Holtenbroek aangaf. Eerder vergroening en versterking van de groenstructuur dan verstedelijking en het weghalen van dat groen. Dat is waar mensen in deze tijd ook veel meer behoefte aan hebben, daar heb je als bestuur rekening mee te houden."

Margriet Meindertsma werd wethouder van Zwolle toen Zwolle-Zuid halverwege was en Stadshagen moest nog helemaal ontwikkeld worden. "Maar zoals het nu gaat, dit is niet de weg die bewandeld zou moeten worden. Het stadsbestuur zou moeten zoeken naar gebieden in de randen van de stad. En dat moet je doen vanuit een visie over het hele Zwolse grondgebied. Vroeger heette dat een structuurvisie."

Tragisch

Meindertsma heeft zich eerder nooit in het openbaar uitgesproken tegen het beleid van de gemeente, maar nu voelt ze die noodzaak wel. "We kunnen niet zien waar woningbouwplannen voor na 2030 zouden moeten plaatsvinden en dat is buitengewoon tragisch. Juist als je de stad vitaal en gezond wilt houden, zal je dat eerst moeten weten."

Enkele nieuwbouwlocaties binnen de bestaande stad kunnen rekenen op kritiek van Meindertsma (Foto: RTV Oost)
Enkele nieuwbouwlocaties binnen de bestaande stad kunnen rekenen op kritiek van Meindertsma (Foto: RTV Oost)

Woonvisie en natuurwaardenplan

"De gemeente moet een visie maken en een uitvoeringsplan. Hoe wil de stad omgaan met de natuurwaarden en de groene ruimtes? Er moet ook een woonvisie komen. Gewoon duidelijk zeggen van als we kijken naar de mensen die hier wonen en werken, wat voor woningen hebben we dan nodig. En dan zul je zien dat je bijvoorbeeld een heleboel woningen nodig hebt voor mensen boven de 70, die in hun eigen buurt willen blijven maar wel kleiner willen wonen. Als je daarop inspeelt maak je weer grotere woningen vrij die bewoond kunnen worden door bijvoorbeeld de kleinkinderen van die mensen, die nu geen huis kunnen krijgen in Zwolle."

Maar los van deze discussie vindt ze....."dat je eerst goed onderzoek moet doen. Dat vind ik het hele vervelende hieraan, dat het nu allemaal mooie plannen en schetsen zijn die zelfs al worden vergeleken met mooie projecten in binnen- en buitenland. Maar er is geen onderzoek aan vooraf gegaan. We weten dus niet of dit is wat we echt willen."

De groenstrook langs het Zwartewater waar projectontwikkelaars nu zo'n 280 woningen willen bouwen (Foto: RTV Oost)
De groenstrook langs het Zwartewater waar projectontwikkelaars nu zo'n 280 woningen willen bouwen (Foto: RTV Oost)

Vierde economische regio van het land

De gemeente Zwolle wil zich ontwikkelen tot de vierde economische regio van Nederland en daarvoor wordt zelfs geadverteerd in landelijke bladen. Daarbij worden ronkende teksten gebruikt. "Onze veelbelovende bedrijfssectoren zorgen voor groei en innovatie. Met onze excellente ligging en verbindingen op weg, water en spoor heeft Regio Zwolle een ideaal vestigingsklimaat. Groei met ons mee naar de vierde economische topregio van Nederland!"

Meindertsma vraagt zich af waarop deze campagne is gestoeld. "Ik heb het uitgezocht. De Zwolse woningbehoefte lag in de afgelopen 70 jaar per jaar gemiddeld op 650 tot 700 woningen. Waarom zouden we de komende 30 jaar dan ineens moeten groeien naar 180.000?"

"Willen de Zwolse inwoners wel de vierde economische regio zijn? We moeten eerst zien waar we naartoe willen als stad, waar de vraag is. Pas dan moet je plannen gaan maken. En dus niet andersom."

Meer over dit onderwerp:
ZWOLLE
Deel dit artikel: