Nieuws

Wethouder Kotteman van Borne betuigt spijt over proces rond azc Azelo

Wethouder Michel Kotteman van Borne betuigde donderdagavond spijt over het proces rond het voormalige azc in Azelo. Tijdens de raadsvergadering erkende Kotteman dat het gemeentebestuur steken had laten vallen. In een vroeger stadium hadden gesprekken gevoerd moeten worden met de gemeenteraad en de omwonenden over het plan om weer asielzoekers te huisvesten in Azelo. "We hebben het vertrouwen geschaad, daar hebben we spijt van", zei Kotteman.
De gemeenteraad boog zich over het proces rond het voormalige azc. Daarbij vielen harde woorden voor het gemeentebestuur, "politieke onkunde", "schokkend en beschamend", "de plank misgeslagen", "oliedom" en "bestuurlijk zeer zwak" kwamen voorbij.
Eind november vorig jaar kwam het gemeentebestuur met het plan om nog eens drie jaar asielzoekers in het het voormalige azc in Azelo onder te brengen. Het plan sloeg bij zowel de omwonenden als de gemeenteraad in als een bom. Zij waren niet betrokken bij het proces en er werd een keiharde belofte gebroken door het gemeentebestuur. Er was namelijk beloofd dat er nooit meer asielzoekers in het gebouw in Azelo zouden komen. Na alle commotie trok het college het plan medio december weer in.

Motie van treurnis

Fractievoorzitter Leo Graafhuis van de VVD vond dat verantwoordelijk wethouder Kotteman de eer aan zichzelf had moeten houden en diende samen met de D66- en CDA-fractie een motie van treurnis tegen hem in. Een waarschuwing naar de wethouder zonder politieke consequenties. De motie werd met 12 stemmen voor en zeven tegen aangenomen.
Tekst gaat verder onder de foto
De gemeenteraad vergaderde via Zoom
De gemeenteraad vergaderde via Zoom © RTV Oost
"Eigenlijk moeten we een motie van wantrouwen indienen, maar die motie haalt het hier toch niet", zei Leo Graafhuis van de VVD in de raadsvergadering. "Ik zie een worstelende bestuurder, ik heb er geen vertrouwen in." Kotteman beloofde beterschap en wil zo snel mogelijk contact leggen met de omwonenden van het voormalige azc.

Eind zomer plan ontstaan

Het scenario om opnieuw in zee te gaan met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) werd kort na de zomer van 2020 serieus, blijkt uit een feitenrelaas van de gemeente. Het plan kwam volgens Kotteman in eerste instantie aan de orde tijdens een brainstormsessie tussen ambtenaren van de gemeente Borne en het COA. Wie het initiatief nam voor die sessie, Borne of het COA, werd tijdens de raadsvergadering niet duidelijk.
De gemeente voert al een tijd overleg met het COA over de koop van het azc-terrein. Dat is nu nog eigendom van het COA, maar de gemeente Borne gaat het terrein en de gebouwen voor 900.000 euro overnemen. De koopakte daarvoor had vorig jaar zomer al getekend moeten zijn, maar werd tot nu toe telkens uitgesteld. De overdracht staat nu gepland voor begin februari dit jaar.

Scenario's

Sinds de plannen voor de aankoop van het azc-terrein zijn bij de gemeente Borne verschillende ideeën de revue gepasseerd. De negen ton die het de gemeente kost moet namelijk worden terugverdiend. Volgende week is er een politiek beraad over de toekomst van het voormalige azc.
Tekst gaat verder onder de foto
Het voormalige azc in Azelo
Het voormalige azc in Azelo © RTV Oost/Wouter de Wilde
Meerdere plannen die al zijn doorgerekend lijken de eindstreep bij voorbaat niet te halen. Een plan om in het voormalige azc arbeidsmigranten te huisvesten, in combinatie met een zonnepark krijgt weinig steun. De buurt wil vooral rust en weinig verkeer nadat er jarenlang honderden asielzoekers in de buurt hebben gewoond.
Een beschermd wonen-locatie wordt het waarschijnlijk ook niet, dat heeft voor de gemeente Borne vermoedelijk vervelende financiële consequenties. De gemeente draait dan mogelijk op voor de zorgkosten van deze bewoners.

Woningbouw of zonnepark?

Een ander plan is woningbouw, maar ook dat is ongunstig in de ogen van de gemeente. Na aankoop en sloop van de gebouwen op het azc-terrein zou de grondprijs vier keer duurder worden dan de bouwgrond op Bornsche Maten.
Een potentieel beter idee is een zonnepark van vijf hectare. Alleen vergt dat een miljoeneninvestering en is het zonnepark pas over vijftien jaar rendabel.

Voorstel COA

Het voorstel van het COA was in financieel opzicht gunstig voor Borne. Na drie jaar verhuur zou de gemeente de aankoopkosten van het azc-terrein hebben terugverdiend. Bovendien beloofde het COA dat na drie jaar alle bijgebouwen op hun kosten werden gesloopt.
Maar na alle kritiek op het proces gaf het gemeentebestuur aan een verkeerde inschatting te hebben gemaakt en ging er midden december definitief een streep door de plannen met het COA. Bij alle toekomstige plannen belooft het college dat omwonenden eerder worden betrokken en geïnformeerd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.