Nieuws

Inwoners kernen Hellendoorn bepalen zelf hoe en waar ze energiedoelen gaan halen

Overhandiging van het energietransitieplan van de kernen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan
Overhandiging van het energietransitieplan van de kernen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan © RTV Oost
De gemeente Hellendoorn heeft de energietransitie uit handen gegeven aan buurtschappen en kernen. En dat is vrij uniek in Nederland. De energiewerkgroep van de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan (EHER) hebben vandaag een plan overhandigd aan wethouder Henk Nijhof, dat naar eigen zeggen voor 100 procent gedragen wordt door de inwoners.
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Inwoners zelf laten bepalen hoe en waar ze energiedoelen gaan halen. En meestal is dat ook zo. Toch heeft de gemeente Hellendoorn een duidelijke opdracht gegeven aan de buurtschappen en kernen in de gemeente.
De buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan hebben een bod opgesteld dat de benodigde doelstelling ruim haalt. "We hebben een bod gedaan waarmee we ruim aan de doelstelling voldoen en dat ook nog eens door 100 procent van de buurtbewoners gedragen wordt. Draagvlak ten top", zegt Janny Vokkert van de werkgroep.

Geen hoge windturbines, wel boerderijmolens

In het bod staan plannen voor zonnepanelen op daken, 3 hectare aan zonnepanelen op de grond en boerderijmolens tot maximaal 25 meter hoogte. Hoge windturbines van 100 tot 250 meter tiphoogte worden categorisch afgewezen door de buurtbewoners.
Opvallend is dat er zo'n twintig gezinnen zijn die een boerderijmolen wel zien zitten. "Maar hiervoor moet er een bestemmingsplanwijziging komen omdat ze nu verboden zijn", zegt Vokkert. Wethouder Nijhof kon daar wel in meegaan. "We moeten kijken of we dit als gemeente kunnen regelen".
Vanwege de Regionale Energiestrategie (RES) heeft de gemeente Hellendoorn ten doel gesteld om 30% van de energiebehoefte te besparen in 2030 t.o.v. het energieverbruik van de gemeente Hellendoorn in 2017. Dat komt neer op een besparing van 71 GWh. Deze opgave is vertaald naar de buurtschappen en kernen van de gemeente Hellendoorn. In totaal zijn er zes clusters: dorp Hellendoorn, Haarle, 't Lochter en EHER (Egede, Hancate, Eelen en Rhaan). Voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan betekent dit dat de werkgroep de opdracht heeft om 1,5 GWh op te wekken. In het plan van de werkgroep EHER is een besparingspotentieel opgenomen van maximaal 12,2 GWh.

Plek aan onderhandelingstafel

Toch zet de werkgroep nog grote vraagtekens of de gemeente Hellendoorn de plannen gaat overnemen. "De tijd begint te dringen en wat als de gemeente haar opgave niet met alle tot nu toe ingediende plannen gaat halen? Wij willen graag een plek aan de onderhandelingstafel", zegt Vokkert.
Wethouder Henk Nijhof zegt toe dat de plannen allemaal overgenomen zullen worden. "Het zou niet geloofwaardig zijn als we dat niet zouden doen, we gaan dit zeker voor 100 procent overnemen", zegt Nijhof. De wethouder denkt met de plannen die ingediend worden de totale opgave van 71 GWh te kunnen halen. "We kunnen helaas niet uitsluiten dat er aanvullende plannen gemaakt moeten worden in de gemeente als dit nu of in de toekomst niet haalbaar blijkt te zijn."

Draagvlak

De werkgroep ziet dit gegeven met angst en beven tegemoet. "Ons plan voldoet en gaat de komende tien jaar gerealiseerd worden. Wij houden er ook rekening mee dat er met nieuwe technieken als waterstof en een hogere opbrengst van zonnepanelen aan de vraag kan worden voldaan", zegt Janny Vokkert van de werkgroep energietransitie EHER.
Voor de wethouder is deze vorm van burgerparticipatie zeer welkom. "Met deze plannen van burgers zelf hebben we het draagvlak gecreëerd dat nodig is voor de energietransitie. Hiermee kunnen we voorkomen dat wij verzanden in allerlei bezwaarprocedures", zegt Nijhof. "Voor gemeenten die van bovenaf bepalen waar zonneparken of windturbines moeten komen ligt dat een stuk ingewikkelder".

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.