Zwolse minister Arie Slob: "Het aftreden van het kabinet is een goed besluit geweest"

"Dit is een goed besluit geweest. De vraag over de politieke verantwoording moest op tafel komen en die hebben we op deze manier beantwoord." Dat zegt minister Slob van Onderwijs uit Zwolle in reactie op het aftreden van het kabinet waar hij zelf deel van uit maakt als gevolg van de toeslagenaffaire. Slob verwacht dat de aanpak van corona onverminderd zal worden voortgezet.

Wat Slob betreft lag het voor de hand dat het volledige kabinet zou aftreden. Elke coalitiepartij heeft daarover binnen de eigen gelederen overleg gevoerd, maar dat heeft geleid tot een collectief besluit.

Verantwoordelijkheid

"Dit is gebeurd onder verantwoordelijkheid van de overheid. Wij zijn nu het kabinet dus wij dragen die verantwoordelijkheid en op deze manier kun je ook aangeven dat dit niet had mogen gebeuren. En dat het zo ernstig is dat de minister-president het ontslag bij de koning heeft ingediend."

Maar zijn de ouders er wel mee geholpen nu het kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt en dus ontslag neemt? Worden de fouten in het toeslagendossier dan wel rechtgezet? "Natuurlijk willen ouders weten wat wij concreet gaan doen. Daar is al een eerste stap in gezet", zegt Slob, verwijzend naar de 30.000 euro die eerder al was toegezegd aan slachtoffers.

"Als er meer geld voor hen nodig is, als ze daar recht op hebben, zullen ze dat ook krijgen."

Respect

Minister Wiebes van Economische Zaken stapte uit persoonlijke overwegingen op. Hij is de enige in het kabinet die zo vergaand zijn verantwoordelijkheid nam voor de fouten die zijn gemaakt. "Daar moeten we veel respect voor hebben", zegt Slob over het besluit van zijn collega. "Dat was een ontroerend moment."

Het kabinet is nu demissionair, wat betekent dat de huidige regering geen grote besluiten meer kan nemen. Corona is daar een uitzondering op, gaf premier Rutte vanmiddag al aan tijdens de persconferentie die hij gaf over het ontslag van zijn kabinet.

Weinig verandering

Ook Slob geeft dit aan. "Daar ging mijn meeste tijd ook al aan op. Ik ben de komende dagen ook weer met allerlei dingen bezig rond onderwijs dus voor mij zal het als het gaat om wat ik moet doen weinig veranderen."

Slob benadrukt dat hij er vol voor zal blijven gaan, net als zijn collega's in het kabinet. "Omdat we aan ons land verplicht zijn om alles te doen wat nodig is om dit virus en de gevolgen ervan te bestrijden, ook voor het onderwijs als het om mijn portefeuille gaat."

Belangrijke beslissingen te nemen

Er liggen belangrijke beslissingen in het verschiet op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld over het weer open gaan van de (basis)scholen. Kan Slob die beslissingen nu wel nemen? "Zeker", stelt de minister. "Daar gaan we ook gewoon mee door. Daar ben ik de komende dagen ook druk mee."

Want even weekend houden zit er, ook voor een demissionaire minister niet in. "We werken eigenlijk 24/7 door. Alles wat wij besluiten wordt natuurlijk voorgelegd aan het parlement en die moeten het natuurlijk ook beoordelen."

Onverkort doorgaan

Slob heeft goede hoop dat de samenwerking op het gebied van corona met de Tweede Kamer goed zal verlopen. "Als je de reacties van de fractievoorzitters ook hoort , blijkt daar uit dat zij vinden dat wij onverkort moeten doorgaan."

Maar ja, op de achtergrond spelen natuurlijk ook de verkiezingen van 17 maart een steeds nadrukkelijkere rol bij wat politici doen de komende maanden en hoe ze zich presenteren. Kunnen die Kamerleden en ministers dan partijpolitiek wel aan de kant zetten in het algemeen belang? "We hebben met de vier partijen de afgelopen dagen goed samengewerkt bij het opstellen van de inhoudelijke reactie van het kabinet en ook bij het tot stand komen van het besluit om het ontslag aan te bieden als voltallig kabinet hebben we ook collectief gehandeld."

Bewust van verantwoordelijkheid

Dat laat volgens Slob zien dat de coalitie zich er van bewust is dat er een grote verantwoordelijkheid gedragen wordt voor Nederland in coronatijd. "Wij zijn afgetreden maar corona is niet afgetreden."

Deel dit artikel: