Nieuwe evenementenhal Zwolle komt definitief op steenworp afstand van huidige IJsselhallen

De gemeente Zwolle gaat de nieuwe evenementenhal, die de IJsselhallen moet vervangen, bouwen op Voorsterpoort Oost. Het braakliggende terrein, gelegen tussen de Zwartewaterallee en de huidige locatie van de IJsselhallen, blijkt het meest geschikt. De raad ging vanavond definitief akkoord met de keuze voor de locatie van het college van burgemeester en wethouders. Er is 90.000 euro beschikbaar gesteld om de plannen verder uit te werken.

Volgens de gemeenteraad van Zwolle heeft de ontwikkeling van een nieuwe evenementenvoorziening op Voorsterpoort Oost de meeste kans van slagen. Dat komt onder meer door de ligging. Het terrein is goed bereikbaar vanuit de binnenstad en het station. Bovendien ligt het vlak naast de A28, wat de zichtbaarheid en de bereikbaarheid ten goede komt.

Vinger aan de pols

Wel hamerden veel fracties op het houden van een vinger aan de pols wat betreft de ontsluiting van het gebied. Onder meer CDA, VVD, D66 en PvdA benadrukten dat er goed gekeken moet worden naar de manier waarop bezoekers naar de evenementenlocatie toegeleid worden. Wethouder Monique Schuttebeld beloofde dat hier nog verder onderzoek naar komt.

De totale oppervlakte van Voorsterpoort Oost bedraagt ruim 50.000 vierkante meter, waarvan ongeveer 35.000 vierkante meter geschikt is voor bebouwing. Daardoor is er voldoende ruimte om naast een evenementencomplex ook aanvullende voorzieningen te bouwen, zoals horeca, kantoren en een hotel.

Volgens onderzoek vergroten de aanvullende voorzieningen de kans op een rendabele exploitatie van de evenementenvoorziening aanzienlijk.

Horeca en kantoren

Het totale vloeroppervlak waarop straks in de nieuwe evenementenhal zakelijke en publieksevenementen georganiseerd kunnen worden, bedraagt minimaal 7.000 vierkante meter en maximaal 12.000 vierkante meter. De totale oppervlakte van de hal, inclusief aanvullende kantoor- en horecaruimte, ligt straks tussen de 15.000 en 18.000 vierkante meter.

De vraag of het op dit moment verstandig is om met het conceptplan voor de bouw naar buiten te komen, bleef onbeantwoord. Potentiële marktpartijen uit de evenementenbranche staan immers op dit moment niet te popelen om grote investeringen te doen.

Geen enkel perspectief

De evenementenbranche is door de coronacrisis zwaar getroffen. Er is momenteel nog geen enkel perspectief op het versoepelen van maatregelen om weer grootschalige publieks- en zakelijke evenementen te kunnen organiseren.

Een situatie waarvan onderkend wordt dat het grote invloed op het proces, de planning en het ontwikkelen van de evenementenvoorziening in Zwolle kan hebben. Veel ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd tijdens de crisis boven water te houden.

Investeren in crisistijd

Toch vinden alle fracties dat de plannen in volle vaart in de markt gezet moeten worden. Volgens de VVD is langer wachten niet verantwoord. De IJsselhallen sluit per 1 januari 2024 de deuren. Als de plannen voor de nieuwe hal in Zwolle nog meer vertraging oplopen, dan is het risico aanwezig dat Zwolle straks lange tijd zonder evenementenhal komt te zitten. En dat is in economisch en cultureel opzicht slecht voor de stad, de evenementenbranche, het publiek en vooral ook de ondernemers in de regio.

"We snappen dat investeren in coronatijd een uitdaging is", zegt VVD-woordvoerder Annemee van de Klundert. "We onderkennen de problemen die de branche op dit moment heeft. Corona wordt ook in alle marktonderzoeken genoemd als risico, maar we zijn samen met de andere fracties van mening dat het goed is om in volle vaart door te gaan."

Het zou echt zonde zijn als we de tijd die we nu hebben niet goed benutten.
Annemee van de Klundert (VVD)

De markt is aan zet

"Er zijn ook marktpartijen die zeggen: 'laat ons nu maar vast met onze plannen beginnen, zodat we klaar zijn als alles straks weer op de rit is'", stelt Van de Klundert. "We zijn natuurlijk nog wel een paar jaar bezig voordat er iets staat. Het zou echt zonde zijn als we de tijd die we nu hebben niet goed benutten."

"Als marktpartijen straks zeggen dat het nu niet kan, dan zullen we onze strategie moeten aanpassen. Maar laten we nu eerst maar eens afwachten waarmee ondernemers op de proppen komen" , zegt het VVD-raadslid.

Mooie plannen

"We moeten er nu voor waken dat we teveel eisen op tafel leggen. Laat de markt eerst maar eens met mooie plannen komen. Pas daarna zijn wij als raad weer aan zet om ze te toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid."

Deel dit artikel: