Nieuws

Europa stopt miljoenen subsidie in geothermie Zwolle, proefboring naar aardwarmte gaat door

De gemeente Zwolle gaat samen met bedrijvenconsortium RESULT, een proefboring starten naar geothermie, oftewel aardwarmte, in Zwolle Noord. De proefboring vergt een investering van ruim twintig miljoen euro en is mogelijk dankzij een Europese subsidie van ruim 5,6 miljoen euro. Europa investeert in het project omdat RESULT een nieuwe innovatieve boormethode voor aardwarmte gaat uitproberen in Zwolle.
Dankzij de toepassing van de nieuwe boortechniek, kan de opbrengst van aardwarmte uit dunne aardlagen, zoals in Zwolle Noord (locatie Dijklanden), mogelijk verdubbeld worden. Als dat lukt kan aardwarmte op termijn in meer gebieden in Nederland rendabel ontwikkeld worden. Daarmee komt de doelstelling uit het klimaatakkoord, Nederland in 2050 aardgasvrij, een stapje dichterbij.
Wethouder Monique Schuttenbeld is blij dat het proefproject aan Zwolle is gegund. De gemeente kan daardoor onderzoeken of geothermie een goed, veilig en betaalbaar alternatief voor aardgas in Zwolle is.
"We willen vooral weten hoeveel huizen uiteindelijk met de warmte uit de Zwolse geothermie bron verwarmd kunnen worden. Zijn het er tweehonderd dan is dat te weinig, daarvoor kunnen we de technische installatie niet bouwen. Het omslagpunt ligt op dit moment bij minimaal 3800 Zwolse huishoudens, als er meer met de geothermie warmte verwarmd kunnen worden is dat alleen maar gunstiger", aldus Schuttenbeld.

Europees proefproject

Als de boring succesvol verloopt wil Zwolle eerst de wijk Holtenbroek aansluiten op een warmtenet met geothermie. Daarvoor zijn inmiddels afspraken gemaakt met potentiele afnemers, waaronder twee Zwolse woningbouwcorporaties en een aantal onderwijsinstellingen. Daarna kan het project eventueel verder uitgerold worden over de andere Zwolse wijken.
Geothermie maakt gebruik van het aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. De gewonnen warmte wordt via een warmtewisselaar en een buizensysteem (warmtenet) naar de woningen gebracht. In Zwolle wordt voor het eerst een boormethode toegepast waarbij aan het einde van de boring aftakkingen worden aangebracht waarmee het volume van het op te pompen warme water vergroot kan worden. Daardoor zal de warmte opbrengst naar verwachting aanzienlijk toenemen. Uiteindelijk wordt het afgekoelde water, waaruit de warmte gewonnen is, weer teruggebracht in de bodem.
De verwachting is dat de proefboring medio 2022 van start gaat. Het project kan volgens Remco van Ee, projectleider van RESULT rekenen op veel internationale belangstelling.
"Als we er in slagen om meer opbrengst aan aardwarmte uit kleine boorputten te genereren, dan is dat voor heel veel Europese landen natuurlijk interessant. We moeten verduurzamen en aardwarmte is daar een uitermate geschikte methode voor. Het kan alleen niet overal op grote schaal toegepast worden, dus als het ons lukt om relatief kleine geothermiebronnen rendabel te maken dan zou dat fantastisch zijn"
Innovatieve geothermie boorkop met aftakkingen
Innovatieve geothermie boorkop met aftakkingen © Marielle Beumer

Geothermie veilig?

Inwoners van Zwolle hoeven niet te vrezen voor verstoringen in de bodem waardoor mogelijk bevingen ontstaan. Geothermie is volgens de initiatiefnemers een relatief veilige manier om energie op te wekken.
“De veiligheid is geenzins in het geding" zegt van Ee "Geothermie is een hele andere technologie dan wat je bijvoorbeeld ziet bij olie- , gas- of zoutwinning. Bij die winning haal je substantie uit de aardbodem waardoor verstoringen kunnen optreden.

Water omhoog

Dat is bij de winning van aardwarmte niet aan de orde. We halen alleen maar water omhoog om warmte eruit te halen en laten het afgekoelde water vervolgens weer terug vloeien in de bodem."
" We zullen voor, tijdens en na de proef, de situatie van begin tot eind nauwkeurig monitoren en doen intensief geologisch onderzoek. We weten precies hoe de bodem in Zwolle eruit ziet en wat er onder de grond allemaal gebeurt. We nemen in geval van twijfel geen enkel risico", aldus van Ee.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.