Nieuws

“Goed nieuws: Ommen heeft de zaken voor elkaar”

Het gemeentehuis van Ommen
Het gemeentehuis van Ommen © RTV Oost / Kevin Drieze
Met een overschot van een half miljoen en een gezonde reserve van 11 miljoen euro presenteert de gemeente Ommen een sluitende begroting voor 2021. Wethouder Ko Scheele constateerde tevreden dat Ommen het aardig voor elkaar heeft.
Ommen heeft de behandeling van de begroting voor 2021 in tweeën geknipt. Op 8 november vorig jaar is door de raad al een simpele en eveneens sluitende begroting vastgesteld die de goedkeuring kreeg van de provincie. Nu komt Ommen met een definitieve begroting: “Perspectiefnota 2021”.

Positieve boodschap

“Goed nieuws. Ommen heeft de zaken voor elkaar”, luidde de positieve boodschap van wethouder financiën Ko Scheele bij de presentatie van de begroting waarin het college een omvangrijk pakket aan maatregelen voorstelt aan de raad.
De komende jaren krijgt Ommen mogelijk te maken met een verlaging van de bijdrage van het rijk, tegelijkertijd nemen de kosten voor de zorg toe.

Verkeersmaatregelen

De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in verkeersmaatregelen om het centrum veiliger, leefbaarder en gezelliger te maken. Daaronder vallen onder meer de aanpak van de Vechtkade/Julianastraat en de gevolgen voor het omliggend gebied. Ook wordt ingezet op een fietstunnel onder de Haarsweg/Slagenweg. Verder is geld gereserveerd voor fietspaden, zoals het Stuwepad en het meerjarig onderhoud van wegen, ook in de kernen.
De promotie van Ommen krijgt een extra impuls en er komt een goede openbare toiletvoorziening in het centrum. Voor duurzame projecten uit de samenleving komt een duurzaamheidsfonds. In de perspectiefnota is een voorstel opgenomen voor een structurele subsidie voor het inloophuis en gaat de gemeente investeren in digitale taalversterking voor de bibliotheek, integratie en onderwijs.

Investeren in onderwijs

Na eerdere grote investeringen in het Vechtdal College en het Kindplein West wordt ook een eerste stap gezet richting Kindplein Oost. Op het terrein van de huidige Aldi wordt nieuwbouw mogelijk gemaakt voor de basisscholen Kardoen en Fluitekruid. Ook wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van de Boslustschool en moderne ventilatiesystemen in alle gemeentelijke onderwijsgebouwen.
Naast de landelijke regelingen wil het college 285.000 euro reserveren voor coronamaatregelen. Dit bedrag is niet alleen bestemd voor toezicht en handhaving, maar ook voor extra ondersteuning, zoals schuldhulpverlening.

Geen lastenverhoging

Een lastenverhoging blijft uit. De toeristenbelasting blijft gelijk en de vijftig procent verlaging van de OZB voor maatschappelijke instellingen blijft in stand. Daarnaast blijven leges voor begraafplaatsen en bouwkosten gelijk. Door maatregelen om de riolering klimaatrobuust te maken stijgen de rioollasten, maar daar staat een verlaging van de afvaltarieven tegenover. Het gevolg is dat de lasten voor de inwoners van Ommen niet worden verhoogd, met uitzondering van de inflatie.
De perspectiefnota wordt op donderdag 4 maart vastgesteld door de gemeenteraad.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.