Nieuws

Hasselt in de ban van gevaarlijke uitrit: 'Je wilt geen agent aan de deur die vertelt dat je kind dood is'

De beoogd nieuwe uitrit van installatiebedrijf Breman houdt de gemoederen in Hasselt flink bezig. De in-/uitrit werd aangelegd met toestemming van de provincie, maar het is de vraag of-ie ooit zal worden gebruikt. Inwoners van Hasselt zijn tegen, en sinds afgelopen week weten ze zich gesteund door de gemeente. Maandag mogen ze hun bezwaren toelichten tijdens een hoorzitting in het provinciehuis. Haalt bezwaar niets uit, dan dreigt een rechtszaak.
Net buiten Hasselt is al decennialang installatiebedrijf Breman gevestigd. Ingeklemd tussen het Zwarte Water en de Zwartewaterweg, die vanaf de brug in een bocht langs het bedrijfsperceel loopt. De ingang van Breman is nu nog aan de andere kant van het terrein. Aan de Industrieweg, een smal weggetje langs het Zwarte Water.
Breman wil haar terrein graag beter ontsluiten, met een in- en uitrit aan de Zwartewaterweg. Het bedrijf diende daarom een verzoek in bij de provincie Overijssel, die eigenaar is van de weg. Omdat de weg in de gemeente Zwartewaterland ligt én op een dijk die in beheer is van het waterschap, werden ook zij in het proces betrokken.

Geen bezwaren

"Wij zien geen bezwaren." Dat korte zinnetje mailde een ambtenaar op 14 september van vorig jaar aan de provincie. De ambtenaar in kwestie handelde zonder overleg met de verantwoordelijk wethouder en ging eraan voorbij dat de weg nú al als gevaarlijk te boek staat - omdat fietsers dwars over de weg naar het fietspad worden geleid. Daarbij moeten ze auto's kruisen die hen van achteren naderen, en die zeker bergafwaarts voorbijrazen.
De ambtenaar die de provincie meldde dat de gemeente Zwartewaterland geen bezwaar had tegen de uitrit, deed dat zonder wethouder Maarten Slingerland (SGP) daarvan op de hoogte te stellen. Dat bleek toen onlangs stukken van de provincie openbaar werden gemaakt. In een brief aan de raad ging Slingerland daarom diep door het stof: "Tot mijn spijt moet ik concluderen dat de afstemming tussen ambtenaar en portefeuillehouder onvolledig is geweest. Dat betreur ik ten zeerste. Hierbij wil ik u dan ook mijn welgemeende excuses aanbieden voor het geven van onvolledige informatie."
In tegenstelling tot wat die ambtenaar had gemaild, is de gemeente Zwartewaterland wel degelijk tegen de in- en uitrit aan de Zwartewaterweg, juist omdat de verkeerssituatie er nu al gevaarlijk is. Dat heeft de gemeente de provincie daarom vrijdag alsnog laten weten.

Agent aan de deur

Jan Bruinenberg is tegenstander van het eerste uur. Met zijn Burgercomité startte hij een petitie die door 573 Hasselters werd ondertekend; bijna één op de twaalf inwoners. "Zeker als je bedenkt dat het vaak om het gezinshoofd gaat, zijn dat er veel", zegt Bruinenberg.
Je moet er toch niet aan denken dat er straks een agent bij ouders aan de deur staat om te vertellen dat hun kind is overleden
Jan Bruinenberg
Het verzet is goed te verklaren. De uitrit kruist het fietspad, waar vooral zomers veel kinderen fietsen, van en naar het zwembad. Bovendien fietsen er ook dagelijks scholieren. En Bruinenberg kent het schrikbeeld: "Je moet er toch niet aan denken dat er straks een agent bij ouders aan de deur staat om te vertellen dat hun kind is overleden."

Zijn bezwaarmakers wel belanghebbend?

Het eerste succesje voor Bruinenberg en zijn Burgercomité is er: de bezwaarprocedure is door de provincie opnieuw opengesteld. Maandag mogen ze hun bezwaren toelichten op het provinciehuis. Al juicht Bruinenberg niet te vroeg: "Wat als de provincie ons als niet-belanghebbend beoordeelt? Dan kunnen ze onze bezwaren zo terzijde schuiven. En dan kunnen we ook niet naar de rechter."
Daarom doen ze er alles aan om belanghebbend te zijn, zegt Bruinenberg. "We hebben van twee mensen die in de buurt wonen een machtiging gekregen dat we hun zaakwaarnemer zijn."
Er is ook kritiek op de provincie. Provinciale verkeerskundigen gaven meerdere keren aan de nieuwe uitrit niet verstandig te vinden. Ondanks dat, werd aanvankelijk toch toestemming verleend. Het besluit om de uitrit toe te staan, werd door de provincie gepubliceerd in de Staatscourant (wat verplicht is) maar lokaal nergens vermeld (is niet verplicht). Doordat mensen het niet wisten, werden aanvankelijk geen bezwaren ingediend. De provincie komt nu tegemoet aan de bezwaarmakers door de bezwaarprocedure alsnog open te stellen.

Naar de rechter

Mocht de provincie de bezwaren van de gemeente én het Burgercomité naast zich neerleggen en alsnog toestemming verlenen voor de uitrit, dan stapt Bruinenberg naar de rechter: "Het eerste dat we dan gaan doen is een kortgeding aanspannen, waarin we vragen om uitstel van ingebruikname van de uitrit, in afwachting van een besluit van de rechter over de uitrit."
Eerst krijgt de zaak een politiek vervolg. ChristenUnie, CDA en PVV in Provinciale Staten hebben namelijk mondelinge vragen ingediend. Die komen tijdens de Statenvergadering van aanstaande woensdag aan de orde.
Reactie Breman: 'Breman betreurt de onrust die ontstaan is over de inrit. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat we een veilige oplossing willen. Dat betekent dat we te allen tijde, ondanks dat vanuit Breman de juiste procedures zijn doorlopen, maximaal willen meedenken over de gewenste oplossing. Voor Breman betekent dit simpelweg: wij hebben een inrit nodig, maar veiligheid is de hoogste prioriteit. Wij denken graag mee over mogelijke oplossingen en willen hier nadrukkelijk een actieve bijdrage aan leveren. Breman Hasselt maakt, zolang de procedure loopt en tot wij met de betrokkenen om tafel hebben gezeten, geen gebruik van de inrit.'

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.