Nieuws

Na spraakmakend rapport nieuwe meldingen van verdachte situaties bij zorgaanbieders

Eugène van Mierlo wordt intussen gezien als gezicht van bestrijding van zorgfraude
Eugène van Mierlo wordt intussen gezien als gezicht van bestrijding van zorgfraude © Rikkert Harink
Nadat recent een rapport werd gepresenteerd over misstanden onder zorgaanbieders in de regio Twente zijn er bij de Almelose wethouder Eugène van Mierlo meerdere nieuwe meldingen binnengekomen over verdachte situaties.
Daarbij gaat het om zorgbedrijfjes die zorgfraude zouden plegen of zich mogelijk schuldig maken aan andere criminele praktijken. In een aantal gevallen leidt dat tot nieuwe onderzoeken, aldus Van Mierlo die vanavond te gast is in Thuis in Overijssel, het tv-programma van RTV Oost.
Recent werd een spraakmakend onderzoek gepresenteerd over wantoestanden die bij 22 Twentse zorgbureaus waren aangetroffen. Deze zorgaanbieders bleken nauwe connecties te hebben met criminelen. Zo deinsden ze er niet voor terug om hulpbehoevende cliënten in te zetten als hennepknippers.
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat in Twente relatief veel gevallen van zorgfraudeurs aan het licht komen, juist doordat er meer aandacht is voor de problematiek. Naar aanleiding van het rapport werden er niet alleen Kamervragen gesteld, maar ook eisten meerdere raadsfracties in de regio Twente opheldering over de situatie binnen hun eigen gemeente.

Nieuwe meldingen

Vooral Almelo heeft de afgelopen jaren serieus werk gemaakt van de bestrijding van zorgfraude. Verantwoordelijk wethouder Van Mierlo wordt zodoende zo onderhand gezien als het gezicht van het strengere beleid. Na de presentatie van het rapport zijn bij de wethouder de afgelopen twee weken meerdere nieuwe meldingen binnen gekomen over vermeende misstanden bij zorgbureaus.

Slapende honden

Van Mierlo is overigens terughoudend wat de nieuwe meldingen inhouden: "In een aantal gevallen gaat het om zorgbureaus die bij ons reeds bekend zijn. Maar er zijn ook nieuwe namen bij." Hij wil niet ingaan op de vraag wat de klachten zijn. "Omdat we de situatie eerst in alle rust willen onderzoeken. Dat doen we zoveel mogelijk achter de schermen. We willen natuurlijk ook geen slapende honden wakker maken."
Behalve verantwoordelijk wethouder voor Almelo is Van Mierlo sinds enkele maanden ook portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude voor de regio Twente. In die hoedanigheid pleitte hij er recent nog voor om van Twente een proeftuin te maken en zo de regio te laten dienen als voorbeeld voor de rest van ons land bij de bestrijding van zorgfraude.

'Witte boorden'

In het onlangs gepresenteerde onderzoek werd vooral de link gelegd tussen malafide zorgdirecteuren en criminele antecedenten. Zo hielden sommige zorgaanbieders zich bezig met hennephandel, maar ook met mensensmokkel, illegaal gokken en er werd zelfs een minder begaafde cliënte ingezet als prostituee.
"De praktijk wijst echter uit dat niet alle dubieuze zorgondernemers zich ook meteen met zwaardere misdaad bezighouden. Er zijn ook zorgdirecteuren die het puur te doen is om het geld", waarbij Van Mierlo doelt op witte-boordencriminelen. "Ondernemers die uit zijn op hoge dividenduitkeringen. Of waarbij meer wordt gedeclareerd dan dat er daadwerkelijk aan zorg wordt besteed. Een slechte zaak aangezien dit ten koste gaat van kwetsbare mensen, die juist die zorg zo hard nodig hebben. Daar moet het zorggeld naartoe, in plaats van dat het in de zakken vloeit van malafide ondernemers."

Lage pakkans

De onderzoekers komen in hun rapport onder meer tot de conclusie dat de zorgsector voor criminelen uiterst aantrekkelijk is. Niet alleen liggen er vaak tonnen aan subsidies voor het oprapen, maar ook is het betrekkelijk eenvoudig een zorgorganisatie te beginnen.
Tegelijk staat de bestrijding ervan nog in de kinderschoenen, waardoor de pakkans klein is. Ook al omdat gemeenten vanwege privacywetgeving elkaar vaak niet eens mogen alarmeren als ze op verdachte situaties stuiten.

'Niet alleen rotte appels'

De Almelose wethouder Van Mierlo benadrukt echter dat in dit geval de goeden moeten lijden onder de kwaden. "Het gaat in de huidige discussie vooral om de rotte appels. Daar ligt heel erg de nadruk op. En het is ook erg dat dit gebeurt. Maar we moeten vooral niet vergeten dat het gros van de zorgaanbieders te goeder trouw is."

Zorgonderzoek RTV Oost

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgorganisaties in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het DOSSIER-ZORGONDERZOEK.
Fraude in de zorg heeft sinds 2015 een enorme vlucht genomen nadat de overheid bepaalde zorgtaken bij de lokale overheden had neergelegd. Er werden tal van zorgbureaus opgericht, waarvan de bestuurders meer oog lijken te hebben voor het binnenhalen van zorgsubsidies dan voor het verlenen van zorg. Hierover is in de Tweede Kamer al meermalen de noodklok geluid.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.