Nieuws

Gemeente Enschede wil meer aandacht voor veiligheid op de fiets

Veel meer boetes voor appen achter het stuur
Veel meer boetes voor appen achter het stuur © RTV Oost
De gemeente Enschede wil verder investeren in het fietsnetwerk van de stad. Vooral als het gaat om veiligheid. Dat staat beschreven in de Fietsvisie 2030.
Volgens wethouder Jurgen van Houdt wordt het steeds drukker op de Enschedese fietspaden en neemt de diversiteit aan fietsen (e-bike en bakfietsen) toe. "Om de stad bereikbaar te houden is er meer ruimte nodig voor de fiets en meer aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers", zegt Van Houdt.
"Hoe meer we fietsen, hoe meer ruimte er blijft voor de mensen die met de auto naar de stad komen. Fietsen draagt ook bij aan andere doelen van onze stad: de bereikbaarheid van banen, een aangenaam leefklimaat voor het vasthouden van talent, ons streven naar een groene duurzame stad en het streven naar een inclusieve samenleving.”

Schuine stoepranden

Met de toename van het aantal fietsers in Enschede is er ook een toename van het aantal eenzijdige fietsongevallen. Een toename die overeenkomt met landelijke cijfers. Minder paaltjes midden op het fietspad en schuine trottoirbanden zouden het aantal eenzijdige ongevallen volgens Van Houdt kunnen terugdringen.
Belangrijk voor de bereikbaarheid van Enschede op de fiets is de fietssnelweg (F35). Een van de struikelstukken is Lonneker. Bij de inwoners was er veel weerstand tegen de voorgestelde route dwars door de woonwijk. De inwoners denken nu na over een alternatieve route. "We hebben geen haast, kwaliteit gaat voor snelheid", zegt Van Houdt. "Belangrijk is dat er in Lonneker draagvlak voor de F35 is."

Fietsvisie 2030

Uit gesprekken met inwoners, klankbordgroepen en de Fietsersbond kwam de wens naar voren om nog veiliger te kunnen fietsen. Daarom gaat in de nieuwe visie extra aandacht uit naar het veilig oversteken van hoofdautoroutes als de singels, het veilig fietsen in 30-zones en verkeersveiligheid rondom basisscholen. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad op 8 maart een besluit over de fietsvisie 2030.
De gemeenteraad kan kiezen uit een basis- en een plusscenario. In het basisscenario (750.000 euro per jaar) worden kruispunten met hoofdautoroutes in het fietsnetwerk de komende jaren aangepakt en komen er meer veilige fietsenstallingen. In het plusscenario (2,1 miljoen euro per jaar) worden er fietstunnels, fietsbruggen, onderdoorgangen en vrij liggende fietspaden aangelegd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.