Nieuws

Weg vrij voor bouw van achttien windmolens in Noordoost-Twente

Als het aan de provincie Overijssel ligt, kunnen de windmolens in Noordoost-Twente er komen. Provinciale Staten stemde woensdag in met het voorstel om dit mogelijk te maken.
De gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland hebben plannen voor de bouw van achttien windmolens. De provincie moest daar toestemming voor geven, omdat het bouwen van die windmolens volgens de zogenoemde Omgevingsvisie niet mag.
In die Omgevingsvisie heeft de provincie vastgelegd hoe de omgeving eruit moet zien, en wat er dus wel en niet mag. Zo staat erin dat er geen windmolens mogen worden geplaatst in Nationale Landschappen. Provinciale Staten heeft nu besloten een uitzondering te maken voor een aantal plekken, aan de randen van dat gebied.

Klimaatakkoord

Volgens het Nationaal Klimaatakkoord moeten Nederlandse gemeenten bijna vijftig procent CO2 besparen in 2030. Om dat te halen is duurzame energie nodig. In Overijssel zijn plannen ingediend om voor 3,1 terawattuur aan duurzame energie op te wekken. Daarvoor zijn een paarhonderd windmolens nodig, of zo'n 9000 voetbalvelden aan zonnepanelen.
De vier Twentse gemeenten hebben eerder al aangegeven hoe ze die duurzame energie willen opwekken. Het voorstel is achttien windmolens in clusters van minimaal drie, 100 hectare zonnevelden, 63 hectare zonnepanelen op daken en twaalf lokale energieprojecten (zon of wind) bij een dorp of wijk. De gemeenteraden moeten hier nog wel mee instemmen.
Gedeputeerde Staten had voorgesteld om een uitzondering te maken op de regels. Daarbij meldde het provinciebestuur dat uit onderzoek blijkt dat de windmolens in noordoost-Twente 'landschappelijk kunnen worden ingepast'.

'Verkrachting landschap'

Meerdere Statenleden waren het daar mee oneens. Zij spraken van 'verkrachting' van het landschap en stemden tegen. Een grote meerderheid van Provinciale Staten steunde het voorstel.
Uit onderzoek onder ruim 2000 inwoners van de vier Twentse gemeenten blijkt dat een ruime meerderheid vindt dat energie duurzaam moet worden opgewekt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.