Nieuws

Boerenactiegroep Agractie stopt per direct gesprekken met minister Schouten over stikstofuitstoot

Provincie wil dat niet alleen landbouw bijdraagt aan stikstofaanpak
Provincie wil dat niet alleen landbouw bijdraagt aan stikstofaanpak © RTV Oost / Chantal Everaadt
Boerenactiegroep Agractie stopt per direct met gesprekken met minister Schouten van Landbouw over vermindering van de stikstofuitstoot. Agractie vindt dat boeren te weinig worden gecompenseerd voor maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen. Voorstellen die het ministerie tot nog toe op tafel heeft gelegd, zijn wat de actiegroep betreft "beslist onvoldoende om deze maatregelen minimaal kostenneutraal te kunnen uitvoeren."
Agractie heeft Schouten laten weten zich "per direct terug te trekken uit de overleggen over reducerende maatregelen en hier niet langer medewerking aan te verlenen."

Garanties

"Stikstofreductie is een maatschappelijke opgave, waarvan de te reduceren ruimte bestemd is voor natuurherstel en onder meer ontwikkelingsruimte van de bouw", benadrukt Agractie. De boeren willen alleen weer met Schouten en haar ministerie verder praten als kostenneutraliteit het uitgangspunt is. "Wij dienen eerst de garantie te krijgen dat de kosten die boeren moeten maken voor deze maatregelen worden vergoed."
LTO Nederland denkt dat het verwezenlijken van politieke keuzes er niet beter op wordt als er geen boeren en tuinders aan tafel zitten. "Onze 35.000 leden verwachten van ons dat we niet overal weglopen. Dit dossier is te belangrijk om aan de Haagse tekentafels over te laten", aldus een woordvoerder. De sector heeft volgens hem keer op keer benadrukt dat een stikstofreductie van 50 procent niet haalbaar is.

Onzekerheid

"Door de stikstofuitspraak van de Raad van State zitten duizenden boeren die altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld zonder passende vergunning, met de hete adem van procederende natuuractivisten in hun nek", aldus de LTO-zegsman. "De onzekerheid is groot en juridisch houdbare oplossingen voor deze boeren moeten in wetgeving worden geborgd."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.