Nieuws

Hoogwater in Overijssel: hoe komt dat?

Hoogwater: het zal je de afgelopen tijd waarschijnlijk niet zijn ontgaan, ondanks dat er nu zo'n dik pak sneeuw ligt. Het water in bijvoorbeeld rivieren en sloten staat erg hoog. Het heeft de afgelopen tijd natuurlijk veel geregend, maar waar komt al dat andere water vandaan? RTV Oost zocht het uit.
Alhoewel het de afgelopen tijd veel en hard heeft geregend, is niet al het water in Overijssel uit de lucht gevallen. Een groot deel is namelijk smeltwater, afkomstig uit de Alpen en Duitsland, of regen dat via de rivieren onze provincie binnenstroomt.

Bezorgde melders

Grote hoeveelheden water dus. De volgelopen uiterwaarden zijn daar het bewijs van. De waterschappen krijgen veel belletjes van mensen die de natuur in trekken en een hoge waterstand zien. Want gaat dat wel goed?
Volgens woordvoerder Rob Spit is er niets aan de hand. "Voor mensen in de omgeving is het niet vreemd wat er nu gebeurt. Wandelaars die er niet vaak komen, valt het op."
We vlogen vorige week met een drone boven het hoogwater:
De waterschappen kunnen de melders dus geruststellen. Er is niets aan de hand. Sterker nog: er wordt juist geprobeerd om het water zo lang mogelijk vast te houden, in de hoop dat het vocht in de grond trekt en die in de zomerperiode minder snel verdroogt. Deze periode is bij uitstek geschikt om het grondwaterpeil aan te vullen. En dat proberen de waterbeheerders dan ook.

Overstroming

Dat vasthouden van neerslag kent wel grenzen. Het zal niet onbeperkt gebeuren, omdat het niet ten koste van de veiligheid mag gaan. Er mag die geen risico op een overstroming zijn.
En om die overlast te voorkomen, wordt overtollig water dat niet kan worden vastgehouden naar het IJsselmeer afgevoerd. Voor de regio Twente en delen van Salland betekent dat geen weerzien met het afgevoerde water. De zandgronden liggen daar hoger, waardoor die gebieden geheel afhankelijk van hemelwater zijn.

Zoet wordt zout

Uiteraard kan het IJsselmeer ook niet ongelimiteerde hoeveelheden water aan. Daarom zal bij een bepaald niveau het water naar de Noordzee en Waddenzee stromen. En dat betekent dat het water ook voor de lagere zandgronden onbruikbaar is geworden. Zoetwater is immers zout geworden.
Hoogwater in de IJssel
Hoogwater in de IJssel © WDW Fotografie
Afgelopen zomer had de Twentse grond veel te lijden onder de droogte. De grondwaterstanden bleven dalen en daarbij bleven noemenswaardige regenbuien uit. Volgens waterschap Vechtstromen is het grondwater weer redelijk op peil, maar wordt er wel met spanning gekeken naar de periode die komen gaat. Zoals bijvoorbeeld het groeiseizoen.

Verschillen per gebied

Toch verschillen die grondwaterstanden nog sterk in werkgebied van Vechtstromen. Het is heel moeilijk om voor het hele gebied een eenduidig beeld te geven, stelt Spit. "Als ik zeg dat het grondwater op peil is, zal daar op de stuwwalen in Oldenzaal door grondeigenaren heel anders op gereageerd worden dan bijvoorbeeld in Hardenberg." De oorzaak: Oldenzaal ligt nog een stukje hoger dan Hardenberg.
Ook WDO Delta geeft aan dat er, vooral in de regio Salland, nog flink wat regen moet vallen om de stand weer volledig op orde te kunnen krijgen.
Waarom houden we in Overijssel het hoge water niet vast, in strijdt met de droogte? Dat is met het smeltwater uit Duitsland en Oostenrijk, dat via de Rijn ons land binnenkomt, niet mogelijk. Wel met de neerslag in ons land en waterbedrijf Vitens werkt aan een oplossing.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.