Nieuws

Kanaal bij Vollenhove wordt 25 meter breder

Het gebied bij Vollenhove dat verbreed zal worden
Het gebied bij Vollenhove dat verbreed zal worden © RTV Oost
Het Ettenlandsch Kanaal tussen de Kleine Beulakerwijde en het Vollenhovermeer bij Vollenhove wordt op een aantal plekken maar liefst 25 meter verbreed. Hierdoor kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen en wordt de natuur versterkt.
Het kanaal wordt aan de zuidzijde 25 meter breder door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Deze oever is straks voor otters en moerasvogels geschikt als verbindingszone tussen het Vollenhovermeer en De Wieden. Dat is één van de Natura 2000-maatregelen in De Wieden.

Najaar 2022 van start

De provincie Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta trekken samen op. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in het najaar van 2022 starten. De kosten voor het waterschap bedragen ongeveer 3,5 miljoen euro. De provincie Overijssel heeft een budget van rond 8,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Aansluitend aan de verbreding van het kanaal komt er een dertig meter brede rietzone als aansluiting op de Wieden en Weerribben. Vooral de werking van de wind op de oevers en een rijke ondergrond zorgen voor een goede voedingsbodem voor rietontwikkeling, denkt het waterschap.

Vogels

Het droge grasland ten zuiden van het kanaal wordt natter gemaakt door extra in- en uitlaten aan te leggen. De bestaande natuur van de Wieden profiteert hiervan door het recreëren van allerlei vogels. Om dit mogelijk te maken verplaatst het waterschap het gemaal aan de Duinweg.
De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur zijn de Weerribben-Wieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Als één van de doelstellingen hiervoor realiseert de provincie, behalve in de verbinding Wieden-Vollenhovermeer, ook nieuwe natuur in de deelgebieden Muggenbeet en Duinweg-Leeuwte.

Hoger waterpeil nodig

Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, past het waterschap de waterpeilen aan. Er is een hoger waterpeil nodig. Het gemaal A.F. Stroïnk regelt het peil op de boezem van Noordwest-Overijssel en de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder en Wapserveense Aa. De totale oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.