nieuws

Toekomst Usseler Es afhankelijk van Netwerkstad

Usseler Es nog niet definitief gespaard
Usseler Es nog niet definitief gespaard
Netwerkstad Twente domineert de discussie over de bedrijventerreinen in Enschede. De gemeenteraad van Enschede wil niet alleen opdraaien voor het verlies dat ontstaat als Enschede definitief afziet van een bedrijventerrein op de bolling van de Usseler Es.
De gemeenteraad wil dat de bolling niet wordt bebouwd omdat er genoeg bedrijventerrein voorhanden is in Enschede en de andere vier netwerksteden, Hengelo, Borne, Almelo en Oldenzaal. De raad ziet echter nog niet definitief af van de Usseler Es, wel moet bebouwing worden opgeschort.
Niet alleen verlies nemen
In de Netwerkstad Twente is 300 hectare gereserveerd voor bedrijventerrein maar er is te weinig vraag naar. De gemeenteraad van Enschede wil niet op eigen houtje besluiten meer dan 21 hectare bedrijventerrein te schrappen en daarmee ook alleen het verlies nemen voor het afboeken van de bouwgrond. De meerderheid van de raad vindt dat daar zo snel mogelijk in netwerkstadverband afspraken over gemaakt moeten worden in de Bedrijventerreinvisie.
Zo moet het mogelijk worden dat middelgrote bedrijven waar de Usseler Es voor bedoeld was, zich kunnen vestigen op op het XL Businesspark; de gemeente Enschede participeert in het Businesspark. De gemeenteraad van Enschede wil voorkomen dat de middelgrote bedrijven naar de andere Netwerksteden gaan. De raad drukt het college wel op het hart dat ze in de onderhandelingen met de andere Netwerksteden meeneemt dat de raad geen bedrijventerrein op de bolling van de Es wil.

Nog geen definitieve streep door plannen

Vorige week leek het commissievergadering nog dat de Usseler Es definitief gespaard zou worden. Na jaren van discussies, een referendum en rechtszaken gaf de gemeenteraad aan toch af te willen zien van een bedrijventerrein op de cultuurhistorische bolling van de grootste kranses van Europa. Maar de gemeenteraad durft het nu niet aan.

De discussie over de Usseler Es maak deel uit van de herziene plannen voor nieuwbouw van woning, kantoren en de aanleg van bedrijventerreinen. De gemeente heeft veel plannen gemaakt en grond aangekocht, terwijl de vraag naar woningen, kantoren en bedrijventerrein fors is afgenomen. Daardoor is een overschot van bouwgrond ontstaan. De gemeente schrapt verschillende woningbouwplannen, maar moet toch 61 miljoen euro afboeken op de grondexploitatie.

'Niet als enige verlies op kantoren'

De PvdA-fractie waarschuwt het college van burgemeester en wethouders ervoor de kantorenmarkt niet helemaal op slot te zetten en teveel vierkante meters uit de markt te halen. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat bedrijven voor nieuwe kantoorruimte kiezen voor de andere gemeenten van de Netwerkstad Twente. Zo zou de gemeente Enschede ook op kantoorgrond als enige verlies nemen en de andere gemeenten vooruit te helpen.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.