Nieuws

Landschapsbeheerders Overijssel bang voor confetti aan windmolens en zonneparken

Windmolens bij De Lichtmis
Windmolens bij De Lichtmis © RTV Oost/Eelco Kuiken
Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit vrezen voor 'een confetti aan windmolens en zonneparken, verspreid over Overijssel'. De partijen pleiten daarom voor clustering, regie en een landschappelijke visie die gemeentegrenzen overstijgt.
Dat schrijven ze in een brief aan alle Overijsselse gemeenten.
Het kan niet de bedoeling zijn dat de natuur en landschap slachtoffer worden van klimaatbeleid
Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel
"Klimaat- en landschapsbeleid kunnen naar onze bescheiden mening pas succesvol zijn als ze integraal worden aangepakt", schrijft de directeur van Landschap Overijssel, Michael Sijbom ook namens de andere partijen. "Het kan niet de bedoeling zijn dat de natuur en zeker ook het landschap slachtoffer wordt van klimaatbeleid."

Dringend advies

De briefschrijvers adviseren Overijsselse gemeenten dringend om bij afwegingen die moeten leiden tot de bouw van windmolens of zonneparken een landschappelijke visie op regionale schaal te hanteren of te ontwikkelen.
"Het landschap en haar identiteit is namelijk niet gekoppeld aan gemeentegrenzen. Wij zien dat gemeenten op dit moment neigen om lokale afwegingen te maken die juist vragen om een regionale blik. Niet alles kan overal", aldus Sijbom.
Neem het advies als uitgangspunt mee
Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel
Dat neemt niet weg dat de briefschrijvers van harte de ambitie voor de energietransitie steunen. "De klimaatcrisis is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben. Het is goed dat lokale en regionale overheden hun verantwoordelijkheid nemen, voor huidige en toekomstige generaties."

Wegwijzer Energie

Eind vorig jaar is door Landschap Overijssel de Wegwijzer Energie in het Overijsselse landschap opgesteld. Deze handleiding geeft gemeenten handvatten voor een energietransitie met oog voor het landschap. De briefschrijvers adviseren gemeenten goed naar deze wegwijzer te kijken.
Landschapsbeheerders Overijssel bang voor confetti aan windmolens en zonneparken
Landschapsbeheerders Overijssel bang voor confetti aan windmolens en zonneparken © RTV Oost / Eelco Kuiken
"Onze landschappen zijn divers en sommige bieden betere mogelijkheden voor inpassing van duurzame energie dan andere, waar juist weinig tot geen mogelijkheden zijn en in sommige is wellicht ruimte voor een transformatie van het landschap", stellen de briefschrijvers.
Neem het landschap mee als uitgangspunt
Ze adviseren het landschap als uitgangspunt mee te nemen in de ontwikkelstrategie. "Want op sommige plekken zien wij ook kansen om gezamenlijk een echte groene energietransitie vorm te geven."

Toeristische sector

Overijssel kent volgens de opstellers van de brief vele unieke, waardevolle landschappen. Landschap is bijvoorbeeld een belangrijke factor voor onze toeristische sector en het bepaalt volgens de opstellers van de brief mede onze identiteit. "Zonneparken en windmolens vragen net als andere grote ingrepen in het landschap om regie en een landschappelijke visie."
Landschapsbeheerders Overijssel bang voor confetti aan windmolens en zonneparken
Landschapsbeheerders Overijssel bang voor confetti aan windmolens en zonneparken © RTV Oost / Rogier van den Berg
De brief komt op een actueel moment. Veel Overijsselse gemeenten zijn momenteel drukdoende om duurzaamheidsprojecten op te starten om te voldoen aan de normen waaraan ze zichzelf conformeerden in de Regionale Energie Strategieën. Overal zijn plannen voor zonnevelden en windmolens.

Gevaar

De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Zwartewaterland en Staphorst zien ook het gevaar dat iedereen voor zichzelf de doelstellingen wil halen. Ze besloten deze maand dat ze veel meer samen gaan optrekken. Ook de provincie Overijssel haakt hierbij aan.
In 2030 moet in Overijssel bijna de helft minder CO2 uitgestoten worden dan nu. In 2050 moet alle energie die opgewekt en gebruikt wordt duurzaam zijn.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.