Nieuws

Huizenbezitter in Overijssel? Zo stijgen de lokale lasten in jouw gemeente

Huizenbezitters draaien op voor zorgkosten: zo stijgen de lokale lasten in jouw gemeente
Huizenbezitters draaien op voor zorgkosten: zo stijgen de lokale lasten in jouw gemeente © ANP
Huizenbezitters in sommige Overijsselse gemeenten kunnen opgelucht ademhalen, maar voor anderen is de appel zuur. De gemeentelijke belastingen in Overijssel stijgen voor de meeste huishoudens, al is het minder hard dan het landelijk gemiddelde. Vereniging Eigen Huis (VEH) oordeelt dat huizenbezitters opdraaien voor de stijgende zorgkosten.
Op basis van nieuwe cijfers van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de gemiddelde stijging van de gemeentelijke lasten in Overijssel uit komt op 2,5 procent. Landelijk stijgen de gemeentelijke heffingen met zo'n vijf procent ten opzichte van vorig jaar.

Bekijk de lokale lasten voor jouw gemeente:

Twee gemeenten springen er op een bijzonder positieve manier uit in Overijssel. In Olst-Wijhe blijven de gemeentelijke heffingen gelijk ten opzichte van vorig jaar, terwijl in Ommen zelfs sprake is van een daling. Daar betalen de inwoners 1,2 procent minder dan een jaar geleden.
Waar in verreweg de meeste gemeenten in Overijssel de ozb stijgt, daalt die juist in Ommen. De rioolheffing gaat wel omhoog, terwijl de afvalstoffenheffing wel licht daalt.

Sluitende begroting

Vereniging Eigen Huis ziet dat gemeenten de stijgende kosten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afwentelen op de huizenbezitters. Vereniging Eigen Huis vindt dat budgettaire problemen in het sociaal domein niet op het bordje van mensen met een eigen huis terecht mogen komen.
Risico levensgroot dat de ozb volgend jaar verder oploop
Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis
"Het demissionaire kabinet heeft echter besloten deze discussie over te laten aan een volgend kabinet. Hierdoor is het risico levensgroot dat de ozb volgend jaar verder oploopt, omdat gemeenten na de zomer een sluitende begroting voor 2022 moeten maken", aldus Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.
Daarom doet VEH een dringend beroep op het kabinet om nu afspraken te maken over aanvullend budget om zo nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen. Met een petitie riep de vereniging vorig jaar het kabinet op om te voorkomen dat de ozb om deze reden extra wordt verhoogd. De petitie werd door ruim 135.000 mensen ondertekend.

Vreemd

Woordvoerder Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis vindt het vreemd dat de stijgende zorgkosten van gemeenten opgevangen moeten worden door de huizenbezitters. "Omdat ervan uit wordt gegaan dat huizenbezitters dat wel kunnen betalen", aldus André de la Porte. Volgens hem is dat helemaal niet het geval.
"Wij spreken ook mensen met een klein pensioen. Die zien hun pensioen al jaren niet meer stijgen maar de woonlasten wel. Dat kunnen ze steeds moeilijker opbrengen."
Mensen met een klein pensioen zien hun pensioen niet stijgen, maar de lasten wel
Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

Woonlasten voor huishoudens

De afgelopen weken verschenen meerdere berichten over de stijgingen en dalingen van de ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Deze cijfers zijn gebaseerd op het totaal aan inkomsten van gemeenten afkomstig van huishoudens en bedrijven, stelt VEH. Vereniging Eigen Huis gaat daarentegen steeds uit van de woonlasten voor huishoudens: wat betaalt een huiseigenaar jaar op jaar aan zijn gemeente voor het wonen in zijn eigen huis. De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit ozb, afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente, maar ontvangen geen ozb-aanslag.
Begin januari voorspelde RTV Oost het al: inwoners van de provincie gaan geraakt worden in hun portemonnee als het gaat om de gemeentelijke belastingen. Uitgangspunt waren de cijfers uit de COELO Atlas voor Gemeenten van 2020, waarin jaarlijks de lokale lastendruk in heel Nederland in kaart wordt gebracht. De stijging van de tarieven en percentages zijn gebaseerd op de begrotingen van de gemeenten voor 2021.
Hoe komt het dat dit gemiddelde hoger is dan de cijfers waar Vereniging Eigen Huis nu mee komt? Dat is volgens VEH-woordvoerder André de la Porte makkelijk te verklaren. "In de cijfers van de Atlas voor Gemeenten zijn ook de ozb-lasten voor bedrijven meegenomen. Wij zijn een consumentenorganisatie en kijken alleen naar de stijging van de lasten voor huizenbezitters."

Hof van Twente

Overigens ontvangen inwoners van de gemeente Hof van Twente de aanslagen dit jaar later. ' Door de cyberaanval in december 2020 zullen de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 later verstuurd worden. Het streven van de gemeente is dat de aanslagen voor de zomervakantie bij de burgers op de deurmat liggen', laat de gemeente weten op haar website.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.