Nieuws

Advocaat-generaal adviseert onderzoek aangifte smaad en smaadschrift tegen Enschedese klachtencommissaris

De advocaat-generaal adviseert het hof de zaak van René Beunders verder te onderzoeken.
De advocaat-generaal adviseert het hof de zaak van René Beunders verder te onderzoeken. © RTV Oost
De politie seponeerde vorig jaar zijn aangifte wegens smaad en smaadschrift tegen de Enschedese klachtencommissaris. Dat besluit was voor René Beunders, voorzitter van stichting Sociaal Hart Enschede, geen reden om het erbij te laten zitten. Hij zette door en nu, een half jaar later, zit er ineens schot in de zaak. "De advocaat-generaal vindt mijn klacht terecht en adviseert het gerechtshof de zaak verder te onderzoeken."
Het advies van de advocaat-generaal is het zoveelste hoofdstuk in het conflict tussen Beunders en klachtencommissaris Ninke van der Kooy en het Enschedese college van burgemeester en wethouders. “In dit geval zijn er heel wat hobbels geweest”, zegt hij. “Ik deed aangifte, maar de politie seponeerde de zaak. Daarop diende ik een bezwaar in bij het Openbaar Ministerie (OM). Ook dat werd afgewezen. Toen dacht ik, 'nou wordt-ie helemaal mooi', dus begon ik een artikel 12-procedure. Via een aantal bureaus belandde mijn klacht uiteindelijk op dat van de advocaat-generaal. Die vindt dat er opnieuw naar gekeken moet worden.”
De artikel 12-procedure staat in het wetboek van strafrecht en wordt ook wel de "artikel 12 sv procedure" of "procedure klacht niet-vervolging" genoemd. Iedereen kan in principe deze procedure starten als het OM na zijn aangifte niet tot vervolging overgaat. Wanneer op basis van artikel 12 een verzoek wordt ingediend bij het gerechtshof zal het hof allereerst nagaan of zij bevoegd is hierover te oordelen en of de klager ontvankelijk is. Mocht dit zo zijn, dan gaat het hof de klacht inhoudelijk beoordelen, door onder andere te bekijken of een veroordeling überhaupt haalbaar is, en of het enig algemeen belang dient. Als het hof de klacht inhoudelijk ook gegrond vindt, dan kan ze het OM dwingen om toch tot vervolging over te gaan. Dit betekent overigens nog niet dat dit tot een veroordeling zal leiden; dat zal de rechtbank bepalen (het gerechtshof en de rechtbank zijn twee aparte instituten).

Drie bewijsbrieven

Als 'bewijs' heeft hij de brieven van het OM, het gerechtshof en de advocaat-generaal. Of het helemaal de bedoeling was dat hij dat nu al in zijn bezit heeft weet hij eigenlijk niet. “Het grappige is, denk ik, dat ik dit waarschijnlijk nog helemaal niet had mogen weten. Ik heb echter veel moeite gedaan om achter het advies van de advocaat-generaal te komen. Over enkele maanden is er een hoorzitting in Leeuwarden. Omdat ik chronisch ziek ben en beperkt ben in de dagen dat ik daar naartoe kan, wil ik alvast weten of het de moeite loont om daarvoor naar Leeuwarden te reizen, vandaar.”

Bingo

Na een alleraardigst telefonisch gesprek met een medewerker van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was het ineens bingo en ontving Beunders per mail de drie brieven:
1. De brief waarin de officier van justitie zijn baas (de hoofdofficier van het OM, red.) meedeelt dat Beunders' klacht niet verder in behandeling wordt genomen.
2. De brief waarin de hoofdofficier haar collega bij het gerechtshof adviseert de klacht ongegrond te verklaren.
3. De brief waarin de advocaat-generaal het gerechtshof meldt dat hij het niet eens is met de officier van justitie en het gerechtshof adviseert om Beunders' klacht gegrond te verklaren en nader te onderzoeken.

Voor de wind

Voor de voorzitter van Sociaal Hart Enschede is het antwoord van de advocaat-generaal positief nieuws. Wat dat betreft lijkt het hem sowieso voor de wind te gaan. Onlangs besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de wijze waarop de gemeente Enschede de regels in het sociaal domein toepast. Eerder deze maand zei sociaal advocaat Jan Melief in het TV Oost-programma bij Oost Vandaag dat Enschede veel te streng is voor haar kwetsbare inwoners.
Door zijn toedoen onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens of de gemeente de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) structureel overtreedt en onderzoekt de Nationale ombudsman zijn klacht over de waarschuwingsbrief die de gemeente hem stuurde. En eind vorig jaar besloot het OM de aangifte wegens smaad en laster door de gemeente Enschede tegen hem te seponeren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.