Nieuws

Waarom kan Ommen lasten verlagen en andere Overijsselse gemeenten niet?

Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen
Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen © Gemeente Ommen
Hoe komt het dat alleen de gemeente Ommen er in Overijssel in slaagt om de gemeentelijke lasten voor 2021 (ozb, afvalheffing en rioolheffing) te laten dalen? Het antwoord is volgens verantwoordelijk wethouder Ko Scheele niet zo ingewikkeld. "Behoedzaam beleid van de afgelopen jaren betaalt zich nu uit. Maar ook de economische voorspoed van de afgelopen jaren heeft de gemeente geholpen."
Een jaar of zes geleden stond de huizenmarkt er heel anders voor dan nu. Veel gemeenten zaten met bouwgrond in de maag. Er was nauwelijks animo voor een nieuwbouwwoning en dat leidde onder meer in Ommen tot problemen. "We zaten in een moeilijke situatie wat betreft onze grondexploitatie", schetst Scheele de situatie in Ommen.

Gemiddeld

De gemeente heeft toen haar verlies genomen. "Grond is toen afgewaardeerd. De gemeentelijke belastingen zijn destijds wel iets verhoogd", aldus Scheele. "We zijn destijds op het gemiddelde van Overijssel gaan zitten."
De huizenmarkt is booming intussen. Woningen verwisselen snel van eigenaar en ook nieuwbouw loopt goed. Daar heeft de gemeente Ommen van geprofiteerd. Het zorgt ervoor dat de gemeente spek op de botten heeft, ook naar de toekomst toe.

Wmo en ozb

Maar hoe zit dat dan met de Wet maatschappelijke ontwikkeling, de Wmo? Vereniging Eigen Huis ziet dat gemeenten de stijgende kosten voor de uitvoering van de Wmo afwentelen op de huizenbezitters. Gemeenten zien de kosten voor bijvoorbeeld jeugdzorg de pan uit rijzen en kunnen niet anders dan de ozb verhogen. Dat is de belasting die betaald dient te worden over de waarde van het eigen huis.
De ozb is bovendien belasting waarvan de gemeenten zelf de hoogte kunnen bepalen, een mooi instrument dus om de kosten uit de Wmo mee te compenseren. In Ommen is daar anders naar gekeken de afgelopen jaren, legt Scheele uit. "We hebben geprobeerd de lijnen met de zorg in de gemeente kort te houden."
Als voorbeeld noemt Scheele een huisarts die een patiënt doorverwijst naar een jeugdpsycholoog. "Terwijl maatschappelijk werk in dit geval ook een oplossing kan bieden en wellicht ook nog goedkoper is", aldus Scheele, die doorverwijzers zegt te stimuleren eerst contact op te nemen met de gemeente voor een passende oplossing.

Gemeentefonds

Ommen heeft het dus aardig voor elkaar, maar hoe hou je dat zo? Dat is een vraag die Ko Scheele ook wel bezighoudt, maar hij kan er maar moeilijk een antwoord opgeven. Ook omdat heel moeilijk is te zeggen hoe gemeenten er over enkele jaren voor staan. "Kijk bijvoorbeeld naar de herverdeling van het gemeentefonds", geeft Scheele aan.
Verwachting is dat de plattelandsgemeenten bij die herverdeling niet aan het langste eind gaan trekken. Voor Ommen aanleiding om goed op te letten bij het opstellen van de meerjarenbegroting. "We hebben daar nu een structureel overschot. We kunnen tegen een stootje, maar hou altijd wat marge", adviseert Scheele. "Het beleid van de rijksoverheid is zeer ongewis."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.