Nieuws

Ook Eerste Kamer lijkt zich te scharen achter Stikstofwet

Stikstofwet lijkt meerderheid te hebben in Eerste Kamer
Stikstofwet lijkt meerderheid te hebben in Eerste Kamer © Wouter de Wilde
De veelbesproken Stikstofwet lijkt voldoende steun te hebben in de Eerste Kamer. De wet die in december in de Tweede Kamer een meerderheid kreeg moet er uiteindelijk voor zorgen dat in 2035 driekwart van de kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000) onder een bepaalde vastgestelde waarde van stikstofneerslag komt.
Tijdens het debat dinsdag bleek dat er nog steeds veel vragen zijn bij de politiek over de haalbaarheid, juridische houdbaarheid en de uitvoering van de maatregelen om tot stikstofvermindering te komen in de wet, met name bij GroenLinks, PvdA en D66. De officiële stemming over de wet is volgende week, maar uit de toelichtingen en stemadviezen van de partijen lijkt de wet een meerderheid te krijgen.

Uitvoerbaar

Volgens demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Stikstofwet duidelijke doelen en is hij uitvoerbaar. "De huidige staat van de natuur verplicht ons tot forse en snelle verbetering. De wet kent ook resultaatverplichting er is geen sprake van vrijblijvendheid." Oftewel het moet en als er natuurherstel wordt gerealiseerd dan ontstaat weer ruimte om verder te kunnen in het land, op het gebied van woningbouw, infrastructuur en ondernemen.
Voor de zomer komt Schouten met een programma wanneer welke maatregelen worden genomen.

Provincie verplichten

GroenLinks wilde weten of het ministerie de provincie kan dwingen tot maatregelen als er in een bepaald gebied geen stappen worden gezet om tot stikstofreductie te komen. Demissionair minister Schouten staat daar niet om te springen en denkt ook niet dat dat nodig is.
"De meeste bronmaatregelen worden door het Rijk genomen. De provincies gaan over de vergunningen en de opkoopregeling bijvoorbeeld. Maar tot nu toe gaat alles in goed overleg tussen overheden onderling en boeren." Als het echt nodig is kan het ministerie de provincie dwingen om tot stikstofreductie te komen, maar dat is een uiterste middel en Schouten verwacht niet dat in te hoeven zetten.

PAS-melders

PAS-melders moeten worden gelegaliseerd, dat is voor Kabinet van grootste belang. Dit zijn ondernemers, niet alleen boeren, die in het verleden alleen een melding hoefden te doen voor hun activiteiten en daarop een vergunning kregen. Dat systeem is gesneuveld bij de Raad van State met veel onzekerheid op menig boerenerf tot gevolg. Omdat de melders wettelijk gezien niks verkeerd deden zijn is de politieke meerderheid het er over eens dat die meldingen gelegaliseerd moeten worden.
De problemen voor PAS-melders zijn groot, ook financieel gezien. Voor 2024 moeten PAS-melders duidelijkheid hebben, al doet demissionair minister Schouten haar best om dat proces te versnellen.Tot die tijd wil het ministerie boeren, en ook andere ondernemers die klem zitten, helpen als er problemen zijn met bijvoorbeeld financiering richting de banken.

Lelystad Airport

Lelystad Airport valt ook onder de PAS-melders. Hier hebben GroenLinks en de PvdD in de Tweede Kamer al aangegeven dat legalisering van PAS-melders automatisch ook legalisering van Lelystad Airport betekent. Daar kunnen de partijen zich absoluut niet in vinden en ze dienden dinsdagavond een motie in om legalisering van het vliegveld te stoppen.
Schouten reageerde hierop met de uitleg dat na een eerdere PAS-melding Lelystad Airport een vergunningsaanvraag heeft gedaan en de minister heeft deze aanvraag getoetst. Op basis daarvan is de voorlopige vergunning verleend. Hier kan men nog bezwaar tegen indienen.

Verdienmodel

De opgave voor de landbouw als grootste bron van stikstofuitstoot is enorm, dat besef was er bij alle partijen. Het CDA en SGP willen dat wordt gekeken naar de kosten van de aanpassingen, omdat als het verdienmodel van de boer niet verbetert er geen investeringen kunnen worden gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen.
De partijen willen ook dat samen met de agrarische sector wordt gekeken naar de maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat zijn bijvoorbeeld stal-aanpassingen en verminderen van het eiwit in veevoer.

Piekbelasters

Piekbelasters zijn bedrijven die vlakbij kwetsbare natuur zitten en relatief gezien veel stikstof uitstoten en dus van invloed zijn op de natuur. D66 wil graag dat deze piekbelasters verplicht kunnen worden opgekocht, niet zoals nu in de wet is verankerd op basis van vrijwilligheid. Demissionair minister Schouten zegt dat verplichting vooraf 'de luiken dichtdoet' bij ondernemers, bovendien hebben de ondernemers een vergunning om te wonen en werken op die plek.
De Eerste Kamer stemt volgende week over de Stikstofwet, maar zoals nu lijkt is er dus een meerderheid en is de stemming een formaliteit.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.