Hoe Overijssel en Gelderland met de 'Akte van Oost' op de politieke agenda van Den Haag moeten komen

Het mkb, nieuwe technologie, wonen en bereikbaarheid, energietransitie en landbouw en natuur. Het zijn de vijf belangrijkste onderwerpen waarvoor kandidaat-Kamerleden uit Overijssel en Gelderland zich na de verkiezingen gaan inzetten. Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de verkiezingen een dergelijke regionale verklaring presenteert.

1. Mkb

De kandidaat-Kamerleden die meedoen zijn van de partijen CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, Volt en VVD. Voor het mkb willen ze toegankelijkheid tot Rijksfondsen en andere landelijke innovatieprogramma's. Ligging en grootte van het mkb mogen geen drempels opwerpen voor landelijke ondersteuning, vinden de politici.

De deelnemende partijen wijzen er op dat Oost-Nederland hét landsdeel is van mkb en familiebedrijven. Dat is ook de reden dat het mkb zo prominent in de Akte van Oost is opgenomen. Zeven op de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. Daarom vinden de partijen het ook belangrijk dat het mkb ondersteuning krijgt via Regiodeals, mkb-deals en andere innovatiebudgetten.

De Overijssel politici die het gezicht zijn van de Akte van Oost zijn Thom van Campen uit Zwolle (VVD), Hilde Palland uit Kampen (CDA), Frank Futselaar uit Zwolle (SP) en Thomas van der Meer uit Enschede (VOLT). De Gelderse gezichten zijn Rob Jetten uit Ubbergen (D66), Lisa Westerveld uit Nijmegen (GroenLinks), Charlotte Brand uit Nijmegen (PvdA), Eppo Bruins uit Ermelo (ChristenUnie) en Chris Stoffer uit Elspeet (SGP). Alle Overijsselse en Gelderse kandidaat-Kamerleden van de betrokken partijen ondersteunen de Akte van Oost.

2. Nieuwe technologie

Volgens de politici heeft Oost-Nederland voor veel maatschappelijke opgaven de toekomstige oplossingen in handen en de ruimte om die in de kennistechnologie te ontwikkelen. Daarom pleiten de partijen er voor de lab-capaciteit en de innovatiekracht van de Universiteit Twente in Enschede en de Radboud Universiteit in Nijmegen te ondersteunen. "Nieuwe medische technologie draagt bij aan de de gezondheid van de samenleving, de bereikbaarheid van de zorg en het oplossen van personeelstekorten."

Voorbeelden van die nieuwe technologie zijn digitale huisartsenbezoeken of chirurgen die met behulp van robots operaties uitvoeren.

Universiteit Twente (Foto: RTV Oost)
Universiteit Twente (Foto: RTV Oost)

3. Wonen en bereikbaarheid

Voor de grote woningnood in Nederland kunnen Overijssel en Gelderland de oplossing bieden, staat in de Akte van Oost. "In Oost-Nederland hebben we de ruimte om te bouwen en te wonen." Als voorbeeld wordt de bouw van 150.000 nieuwe woningen in Oost-Nederland genoemd. Een aantal waarmee Overijssel en Gelderland een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke vraag naar woningen", stellen de partijen in de Akte van Oost. Die woningen zijn nodig omdat alleen al vanuit de Randstad de komende jaren zo'n 60.000 nieuwe huishoudens naar Oost-Nederland zullen trekken.

Daarom willen de politici achter de Akte van Oost zich inzetten voor 'flinke woningbouw in heel Oost-Nederland'. Daarvoor moet ook voldoende stikstofruimte beschikbaar zijn zodat die woningen ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Daarnaast vinden de partijen het belangrijk dat het oosten van Nederland beter bereikbaar wordt, onder meer via het spoor.

Bouwkraan (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)
Bouwkraan (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

4. Energietransitie

Volgens politici uit Oost-Nederland moet er onderzoek komen naar de 'afslag Oost' op de waterstofbackbone.

Wat is dat eigenlijk, die backone? Met de waterstofbackbone wordt een landelijk netwerk bedoeld dat de vraag naar en aanbod van CO2-vrije waterstof verbindt. Het gaat om vijf industriële clusters die worden verbonden met elkaar, met het buitenland en met waterstofopslagen. Dit gebeurt hoofdzakelijk via bestaande en deels nieuw aan te leggen infrastructuur.

En laat die waterstofbackbone nou kilometers onder Oost-Nederland doorlopen zonder ook maar één keer boven de grond te komen. Bedrijven hebben daarom geen toegang tot waterstof. "Terwijl waterstof essentieel is om te verduurzamen", vinden de kandidaat-Kamerleden uit Overijssel en Gelderland. Het onderzoek naar de 'afslag Oost' komt er dus op neer dat moet worden bekeken waar die backbone wel omhoog kan komen in Oost-Nederland zodat ook bedrijven in onze regio kunnen profiteren van waterstof.

5. Transitie landbouw en natuur

De kandidaat-Kamerleden uit Overijssel en Gelderland constateren dat de landbouw en bijzondere flora in Oost-Nederland de afgelopen jaren steeds verder onder druk zijn komen te staan. "Droogte op zandgronden leidt tot hoge kosten voor natuur, landbouw en economie." De politici uit Oost-Nederland gaan zich inzetten voor een maatwerkplan voor de droogteproblemen in Oost-Nederland. "Randvoorwaarde daarvoor is dat water meer sturend wordt in de ruimtelijke ordening en water wordt vastgehouden in plaats van afgevoerd."

Voor de stikstofproblematiek moet maatwerk per regio geboden worden. Kijk waar het probleem het grootst is, luidt het pleidooi in de Akte van Oost. Zet natuurgelden en bronmaatregelen op die plekken in.

Drooggevallen Schipbeek (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)
Drooggevallen Schipbeek (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)
Deel dit artikel: