Schade aan bijna 400 huizen door baggerwerk kanaal Almelo-De Haandrik

Bij de provincie zijn in totaal 386 schademeldingen binnengekomen vanwege schade door werkzaamheden aan kanaal Almelo-De Haandrik. Achttien meldingen zijn van na 16 juni vorig jaar. Die vallen daarom buiten de speciale schaderegeling.

Gedeputeerde Bert Boerman zei woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten dat er ook in de afgelopen maanden nog meldingen bij de provincie zijn binnenkomen. De laatste dateert van 29 december vorig jaar. Per woning is één schademelding mogelijk, het gaat dus om 386 woningen.

Meldingen die na 16 juni 2020 zijn binnengekomen worden als regulier behandeld. De juridische afdeling van de provincie beoordeelt volgens de regels van het burgerlijk recht of de claim terecht is. Als de partijen er samen niet uitkomen, kunnen ze naar de rechter stappen.

Ernstigste gevallen

117 huishoudens langs het kanaal weten al langer dat ze door de provincie volledig schadeloos worden gesteld. Ook bij de andere getroffen huishoudens komt een onafhankelijk schade-expert kijken naar alle schade. Bij alle ernstige gevallen is die schade inmiddels opgenomen, zei Boerman.

Bij de andere woningen is inmiddels ook gestart met het opnemen van de schade. Voor de zomer moeten alle schaderapporten er liggen.

Hoe zit het ook alweer?

De 384 huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen sinds drie jaar met schade aan hun woningen, zoals scheuren in muren, verzakte vloeren en ondergelopen kelders. De problemen begonnen vrij snel nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer. Daarom legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen.

Vorig jaar mei concludeerden onderzoekers van kennisinstituut Deltares echter dat de schade aan het merendeel van de woningen niét is veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden. Maar uit onderzoek dat hoogleraar Stefan van Baars - op eigen initiatief - deed naar het kanaaldrama, kwam in januari naar voren dat er wel degelijk grote fouten zijn gemaakt.

Leren voor de toekomst

Aanvankelijk liet de provincie weten niets met het kritische onderzoek van Van Baars te gaan doen, omdat het 'geen nieuwe inzichten' zou bevatten. Maar inmiddels staat toch een gesprek met de onderzoeker gepland. Komende vrijdag gaan gedeputeerden Boerman en Van Haaf in gesprek met Van Baars.

We willen vooral van Van Van Baars horen hoe hij kijkt naar de oplossing.
Bert Boerman

Waarom, wilden Statenleden vandaag weten. Is GS soms van gedachten veranderd? Nee, zei Boerman. Hij herhaalde dat er 'niet direct' nieuwe inzichten zijn: "We willen vooral van hem horen hoe hij aankijkt tegen de oplossing, dus naar de toekomst toe." De rapportage van Van Baars noemde Boerman 'nog onvoldoende onderbouwd'.

Meer over dit onderwerp:
KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK
Deel dit artikel: