Provincie Overijssel en gemeente Dinkelland willen injectie van afvalwater stopzetten

De voltallige gemeenteraad van Dinkelland en de Staten van de provincie Overijssel willen dat de overheid de NAM verplicht om de injectie van afvalwater voorlopig stop te zetten. Nu bekend is dat één van die injectieputten gescheurd is, kan niet langer worden gezegd dat er met de andere putten niets aan de hand is. De scheur in de buitenbuis van injectieput ROW2 had al door monitoring opgemerkt moeten zijn en dat is niet gebeurd. "Omdat we er niet op kunnen vertrouwen dat de controlesystemen van de NAM goed werken, moeten we nu eerst kijken wat de situatie is in de andere injectieputten."

De scheur in de buitenbuis van ROW2 heeft veel los gemaakt. Zowel bij omwonenden als ook in de gemeenteraad van Dinkelland en de Staten van Overijssel zijn er zorgen. Via injectieput ROW2 in Rossum werden sinds 2011 honderdduizenden liters afvalwater, afkomstig uit de Drentse oliewinning, in de Twentse bodem gepompt. Bij een meting van de put in 2012 werd nog geen scheur opgemerkt. De NAM is daarom doorgegaan met injecteren van het afvalwater, tot aan het reguliere onderhoud in juli 2019.

Scheur niet eerder ontdekt

Toen een vervorming aan de binnenbuis werd ontdekt, besloot de NAM die hele binnenbuis uit de put te trekken. Oorspronkelijk was de bedoeling die binnenbuis te vervangen, zodat de afvalwaterinjectie daarna weer kon worden opgevoerd.

Als de binnenbuis verwijderd is kan de NAM de buitenbuis beter controleren. Bij die controle van de buitenbuis werd onlangs een scheur in het dikke staal aangetroffen. Daardoor kan niet met zekerheid worden gezegd dat er geen lekkage van afvalwater plaatsvindt in de diepe bodem onder Twente. Omdat het aanleggen van een nieuwe buitenbuis een dure en tijdrovende klus is, heeft NAM besloten de put voorgoed af te sluiten.

Sinds de scheur is ontdekt staat de miljoenen verslindende boortoren aan de Tramweg in Rossum stil (Foto: RTV Oost)
Sinds de scheur is ontdekt staat de miljoenen verslindende boortoren aan de Tramweg in Rossum stil (Foto: RTV Oost)

Inmiddels is duidelijk geworden dat de scheur moet zijn ontstaan tussen de laatste grote controle in 2012 en de start van het onderhoud in 2019. Theoretisch zou de put dus al zo'n zeven jaar kunnen lekken. De NAM kan dat niet bevestigen, maar wil het ook niet ontkennen. De controlesystemen hebben gefaald. De NAM monitort de druk tussen de binnen- en buitenbuis en had de scheur dus al moeten zien.

Controlesystemen hebben gefaald

Dat de schade niet eerder is opgemerkt, heeft bestuurders in de gemeente en in de provincie aan het denken gezet. Opnieuw is nu gebleken dat de controlesystemen niet goed werken. Eerder al is dat aangetoond in 2015, toen een grote lekkage in de transportleiding van het afvalwater een weiland in Holtheme onder water zette. De hersteloperatie heeft anderhalf jaar geduurd en de kosten liepen in de vele miljoenen euro's. Ook toen had de lekkage opgemerkt moeten worden door de NAM, maar het was een boer die erover aan de bel trok.

De gemeente Dinkelland wil dat de afvalwaterinjectie in alle andere putten binnen de gemeentegrenzen wordt stop gezet. Dinkelland wil dat alle putten worden gecontroleerd op eventuele scheuren, zoals ook bij ROW2 het geval bleek.

'We weten nu niet welke risico's we lopen'

De provincie Overijssel heeft vooral ook vragen over de monitoring. "Als de controlesystemen niet werken, dan weten we dus ook niet welke risico's we lopen", zegt Statenlid Robert Jansen van GroenLinks.

Zijn partij diende samen met CDA en SP een motie in die unaniem is aangenomen. Directe stopzetting is nodig omdat de actuele situatie mogelijk een onacceptabel risico vormt voor het grondwater en het milieu.

Uitvoerige controle

Ook de motie in de gemeente Dinkelland is unaniem aangenomen. Hier werd gevraagd om een uitvoerige onafhankelijke en kwalitatieve controle, waarmee Dinkelland eigenlijk ook aangeeft dat ze niet veel verwacht van de controles van Staatstoezicht op de Mijnen. Dit overheidsorgaan kan feitelijk alleen controleren aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van de NAM zelf.

De Staten van Overijssel vragen het provinciebestuur om in beeld te brengen wat de verschillen zijn tussen de af te sluiten afvalwaterinjectieput en de andere putten. Ze willen weten of er bij de nog werkende injectieputten kans is op risico's of beschadigingen. Verder vinden de Staten dat de inwoners van het gebied goed op de hoogte gehouden moeten worden door de verantwoordelijke partijen.

Deel dit artikel: