Opkoopregeling veehouders krijgt 23 aanmeldingen vanuit sector in Overijssel

In Overijssel hebben hebben 23 veehouderijen zich bij de provincie aangemeld voor de opkoopregeling van van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het gaat hierbij om de regeling waarbij de provincie bedrijven opkoopt die vlakbij kwetsbare natuurgebieden zitten. Doel is om de stikstofneerslag op die natuurgebieden terug te dringen. In deze eerste ronde is 7,5 miljoen euro beschikbaar voor Overijssel, in de praktijk komt dat neer op waarschijnlijk 3 boerenbedrijven. Dat is dus lang niet voldoende om alle bedrijven een passend aanbod te doen.

De aanmeldingen worden door de provincie getoetst, er komt een ranglijst en er wordt aan de hand van 'ranking' gekeken welke bedrijven in aanmerking komen voor de opkoopregeling.

Extra geld is nodig

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijssel hoopt dat het Rijk snel extra geld beschikbaar stelt, zodat alle veehouderijen die mee willen doen, ook daadwerkelijk een aanbod tot opkoop kunnen krijgen. Demissionair minister Schouten heeft eerder deze week aangegeven daar naar te willen kijken.

Eind april krijgen alle aangemelde veehouderijen individueel bericht over waar ze staan op de ranglijst en wat dit betekent voor het vervolg. Op basis daarvan gaat de provincie met de geselecteerde boeren in gesprek. Boerenbedrijven die wel voldoen aan de eisen, maar nu niet geselecteerd worden op basis van de ranglijst, kunnen zich later dit jaar eventueel opnieuw aanmelden voor een mogelijk volgende opkoopregeling.

Overijssel heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van het opkopen van bedrijven, gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher ziet liever dat bedrijven naast Natura 2000 gebieden door middel van innovatie of verduurzaming van het bedrijf hun stikstofuitstoot en dus neerslag verminderen en dan wel op de plek kunnen blijven zitten waar ze boeren.

Meer over dit onderwerp:
GROEN OVERIJSSEL BOEREN
Deel dit artikel: