nieuws

Landschap Overijssel bestrijdt Amerikaanse vogelkers

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers
Landschap Overijssel is bezig met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers op de Markelose Berg.
Amerikaanse vogelkers wordt ook wel ‘bospest’ genoemd. Het is een boomsoort die behoorlijk woekert op de Markelose Berg. De Amerikaanse kers is vanaf de jaren dertig aangeplant en blijkt een agressieve groeier te zijn zonder natuurlijke vijanden. Daardoor verdringt deze vogelkers andere beplanting die wél op de Markelose Berg thuishoort, zoals de grove den, de zomereik, de berk en struiken als hulst, lijsterbes en boswilg.
Zoals de naam al aangeeft komt de Amerikaanse vogelkers uit Amerika. Uit Noord-Amerika om precies te zijn. Vanaf de jaren 1930 werd de Amerikaanse vogelkers in Nederland, maar ook in ons omringende landen massaal aangeplant. De boom zou goede bodembedekkende en bodemverbeterende eigenschappen hebben. In de jaren vijftig en zestig werd het agressieve karakter van de soort duidelijk en werd de aanplant gestopt. Sinds die tijd wordt de soort ook wel ‘bospest’ genoemd.

Bestrijding

De Amerikaanse vogelkers heeft geen natuurlijke vijanden en is een bedreiging voor de inheemse bomen en struiken en voor de dieren die daarvan afhankelijk zijn. Vandaar dat Landschap Overijssel dit jaar ingrijpt in de hoeveelheid Amerikaanse vogelkers op de Markelose Berg. Landschap Overijssel heeft ook andere partijen die grond bezitten op de Markelose Berg gevraagd om mee te doen met de bestrijdingsactie. Een aantal partijen heeft daar positief op gereageerd.
Het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers is een langdurig proces. Als de bomen zijn weggehaald, komt er veel licht op de bodem. Hierdoor kiemen de bessen die op de grond liggen. Het zal dus niet lukken om de Amerikaanse vogelkers in één keer te verwijderen.
Behalve de Amerikaanse vogelkers groeit er op de Markelose Berg nog een soort die er van nature niet thuishoort, de Amerikaanse eik. Maar deze zorgt niet voor problemen. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.