Staatstoezicht op de Mijnen geeft NAM toestemming om injectieput in Rossum definitief af te sluiten

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de NAM vanmorgen goedkeuring verleend om de de kapotte injectieput ROW2 permanent en voorgoed af te sluiten. Door een breuk in de buitenbuis en schade aan de binnenbuis is de afvalwaterinjectieput niet meer betrouwbaar.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had de schade op ruim een kilometer diepte in de put niet verwacht. Bij de laatste grote inwendige controle in 2012 was er nog niets aan de hand. In 2019 werd de scheur ontdekt en toen is meteen ook de injectie van afvalwater via deze put gestopt. In de zeven andere injectieputten in Rossum wordt nog wel afvalwater in de diepe bodem geïnjecteerd.

Reparatie van de put is bijna niet mogelijk. Om toch afvalwater te kunnen blijven injecteren zou de NAM een nieuwe put moeten slaan, of vanuit de oude put een nieuwe zijgang moeten creëren. Zo'n operatie kost teveel geld en zou de winstmarges van de afvalwaterinjectie onder druk zetten.

Plan van aanpak

De NAM maakte een plan van aanpak en nu dat is goedgekeurd, kan het bedrijf de werkzaamheden in Rossum hervatten. Inmiddels staat er al enkele weken een grote boortoren aan de Tramweg in Rossum. Die boortoren was nodig om de binnenbuis uit de dubbelwandige injectieput te trekken. Toen die binnenbuis vervormd bleek en er in de buitenbuis een scheur was ontdekt, zijn de werkzaamheden stilgelegd.

Sinds de scheur in put ROW2 is ontdekt, staat de miljoenen verslindende boortoren in Rossum stil (Foto: RTV Oost)
Sinds de scheur in put ROW2 is ontdekt, staat de miljoenen verslindende boortoren in Rossum stil (Foto: RTV Oost)

Nu SodM toestemming heeft verleend om de boel permanent af te sluiten, kan de boortoren weer worden opgestart om de klus te klaren. De apparatuur kost miljoenen per dag en de NAM is verheugd dat de machines en het operationeel team nu weer aan het werk kunnen.

In het plan van aanpak staat dat de NAM in de injectieput op een diepte van ongeveer 1 kilometer een 100 meter lange cementplug wil aanbrengen.

Stalen buitenbuis wegfrezen

Eerst zal de boortoren ter hoogte van de zoutlaag (op 1 kilometer diepte) over een lengte van 50 meter de volledige stalen buitenbuis wegfrezen. De ruimte die hierbij ontstaat? zal in zijn geheel worden opgevuld met cement dat zich zal vastzetten aan de originele gesteentelaag. Aanvullend zal de stalen buitenbuis bovenop deze 50 meter lange cementplug nog verder gevuld worden met een kolom van opnieuw 50 meter cement.

Volgens de NAM zorgt deze nieuwe cementplug voor een ondoorlaatbare barrière tussen het oude gasveld waarin afvalwater werd gepompt en de bovenliggende gesteentelagen. Daarmee is afvalwaterinjectieput ROW2 volgens hen veilig afgesloten.

Ik neem aan dat we nu ook bewijs krijgen van wat de NAM daar beneden heeft aangetroffen
Robert Jansen, GroenLinks Overijssel

Kamervragen

In Kamervragen die op 19 februari door GroenLinks werden gesteld, staat dat de partij van de minister wil weten wat er precies is aangetroffen in ROW2. De partij wil onafhankelijk onderzoek naar de schade. Datzelfde wordt ook geëist door de gemeenteraad van Dinkelland en door Provinciale Staten van Overijssel.

Men gaat ervan uit dat die duidelijkheid er komt voordat de put permanent is afgesloten. Als de cementen plug is aangebracht kan ook een onafhankelijk onderzoeksbureau geen metingen meer uitvoeren. Dat onafhankelijk onderzoek is nodig om erachter te komen welke risico's Noordoost-Twente loopt in de andere injectieputten.

Omdat die putten anders zijn opgebouwd dan de kapotte ROW2 kan veel minder diep gemeten worden wat de staat van de buitenbuis is. Gemeenteraad, provincie en GroenLinks willen dat de risico's goed in kaart worden gebracht.

De stichting Stop Afvalwater Twente heeft vragen gesteld aan SodM. Verder heeft zij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gevraagd onderzoek te doen naar de risico's van afvalwaterinjectie.

Geluidshinder

Aanstaande maandag begint de NAM met de freeswerkzaamheden en dat werk zal naar verwachting een week duren. Met name het wegfrezen van de 50 meter stalen buitenbuis zal bovengronds geluidshinder veroorzaken. Weer een week later moet de klus zijn geklaard en kan de boortoren worden ontmanteld en afgevoerd.

Omdat er geen geluidarmere methoden beschikbaar zijn, vraagt de NAM aan omwonenden om begrip voor de geluidsoverlast. De werkzaamheden duren van acht uur 's morgens tot negen uur 's avonds..

Meer over dit onderwerp:
ROSSUM NOORDOOST-TWENTE
Deel dit artikel: