Nieuws

Veldzicht in Balkbrug wil nieuwbouw voor opvang van 24 patiënten met het hoogste beveiligingsniveau

Veldzicht in Balkbrug heeft uitbreidingsplannen
Veldzicht in Balkbrug heeft uitbreidingsplannen © Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
Een nieuw gebouw, dat plaats biedt aan 24 patiënten; het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug heeft uitbreidingsplannen. De bedoeling is dat het nieuwe gebouw binnen de hekken van de kliniek komt. Als alle lichten op groen komen te staan, verwacht Veldzicht dat over tweeëneenhalf jaar de eerste schop de grond in kan.
“De plannen zijn nog niet in beton gegoten”, legt René Tingen, procesmanager Integrale veiligheid en Huisvestingsprojecten van Veldzicht uit. “Zeker is in elk geval dat de geplande nieuwbouw een plek krijgt binnen de hekken van Veldzicht, op het deel waar de hoogste mate van beveiliging geldt." Veldzicht is nu bezig met het opstellen van een programma van eisen, waarin staat wat precies gebouwd moet gaan worden. "Als dat gereed is, gaan we een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. Maar dat zal op zijn vroegst pas volgend jaar gebeuren.”
Zeker is dat de geplande nieuwbouw een plek krijgt binnen de hekken van Veldzicht, op het deel waar de hoogste mate van beveiliging geldt
René Tingen, Veldzicht
Tingen benadrukt dat de nieuwe plannen los staan van de vorig jaar afgeblazen bouwplannen voor een zogenoemde Beschermde Woonvoorziening Veldzicht. Dat ging om de (tijdelijke) opvang van maximaal twintig vreemdelingen zonder documenten die kampen met psychiatrische problemen. Hiervoor was een locatie op het oog direct naast Veldzicht, buiten de hekken. Vanuit het dorp was hier flinke weerstand tegen. Omdat de noodzaak voor zo’n voorziening ontbrak, ging het bouwplan uiteindelijk definitief van tafel.

Naast Huize Erica

De structurele uitbreiding waar nu sprake van is, komt op dezelfde plek als de eerder beoogde opvang voor ongedocumenteerden. Dus op het grasveld naast Huize Erica, maar wel binnen de beveiligde setting van Veldzicht. Het bestaande hekwerk zal hiervoor worden verlengd. “Belangrijk verschil is dat de toekomstige patiënten, afgezien van eventueel verlof, niet buiten de kliniek komen”, benadrukt Tingen. “Bij de vorige bouwplannen was er juist sprake van een doelgroep die zich deels vrij buiten de kliniek mocht bewegen.”
Bij de nieuwe plannen gaat het om een uitbreiding van Veldzicht met 24 plaatsen. De exacte doelgroep is nog niet vastgesteld. Wel is het zeker dat het gaat om forensische patiënten op beveiligingsniveau 4, het hoogste beveiligingsniveau binnen Veldzicht. Onder deze doelgroep vallen de patiënten met een tbs-maatregel of gedetineerden met psychiatrische problematiek.
De uitbreiding levert 35 nieuwe arbeidsplaatsen op
Ton van Duiinhoven, waarnemend algemeen directeur Veldzicht
“Vanochtend zijn zowel onze eigen medewerkers als diverse direct betrokken in het dorp door ons persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen nieuwbouw”, vertelt Ton van Duijnhoven. Hij is sinds 1 maart waarnemend algemeen directeur in Veldzicht. De kersverse directeur is blij met de uitbreiding. “Het geeft aan dat we er als Veldzicht goed opstaan en dat ons werk ertoe doet. De uitbreiding van 172 naar 196 bedden levert naar schatting zo’n 35 extra arbeidsplaatsen op. Dat is natuurlijk een plezierige ontwikkeling voor Veldzicht en omgeving."

Meer ideeën

Veldzicht kondigde vorig jaar, rond de veelbesproken en uiteindelijk afgeblazen plannen voor de opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen, al aan de communicatie richting het dorp te willen verbeteren. Het zo vroeg mogelijk informeren van de bevolking over de huidige uitbreidingsplannen past in dat streven. “En we hebben nog meer ideeën om de band met het dorp, die van oudsher goed is, verder te verstevigen, zo verklapt de nieuwe directeur. “Binnenkort treden we daarover naar buiten.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.