Nieuws

Duurzame stallen onder vuur, ministerie van Landbouw 'bestudeert' uitspraak rechter

"Een boer moet weten dat, als hij stikstofreducerende maatregelen neemt zoals een nieuwe duurzame stal, hij ook zeker weet dat dit goed is. Dat dit juridisch houdbaar is. Als er twijfel over is, moeten wij als ministerie van Landbouw duidelijkheid geven."
Demissionair minister Schouten reageerde tijdens een werkbezoek in Vilsteren kort op de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van afgelopen vrijdag. De rechter oordeelde dat een melkveehouder in Friesland niet mag uitbreiden, ondanks de geplande nieuwbouw van een duurzame stal waarbij minder stikstof vrijkomt.
De rechter twijfelde namelijk aan het stikstofreducerende effect van zo'n duurzame stal. De rechtszaak tegen de provincie Friesland was aangespannen door milieuorganisatie MOB van Johan Vollenbroek.

Spoedoverleg

De vernietiging van de vergunning maakt veel los in de agrarische sector. Boerenorganisatie LTO heeft via voorzitter Sjaak van der Tak al laten weten een spoedoverleg met LNV te willen.
De zorgen over deze uitspraak en mogelijke gevolgen voor de veehouderij zijn namelijk groot. Onderdeel van het verduurzamen van de sector en het verminderen van de stikstofuitstoot zijn immers ook die duurzame nieuwe stallen met emissiearme stalvloeren.
Tekst gaat verder onder tweet.
Demissionair minister Schouten begrijpt de zorgen van de sector. "We zijn de uitspraak nog nader aan het bekijken. Wij denken namelijk wel dat met aanpassingen zoals emissiearme stalvloeren en andere stikstofverminderende maatregelen als weidegang en extensivering er veel minder stikstofuitstoot komt, en dat is goed voor de natuur."
"We moeten nu kijken wat deze uitspraak betekent voor de sector. Wij letten dan ook goed op wat de rechter zegt en gaan met verschillende boerenbelangenorganisaties hierover in gesprek."

'Juridisch houdbaar'

De provincie Friesland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Schouten zegt dit uiteraard te volgen. "Als deze uitspraak ook voor andere boeren onduidelijkheid schept, is het aan ons als ministerie om daar duidelijkheid over te geven. Boeren moeten weten waar ze aan moeten voldoen, zodat er helderheid is voor de toekomst. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat een boer die stikstofreducerende maatregelen neemt ook zeker weet dat dat goed is en juridisch houdbaar is."
Vragen over de juridische houdbaarheid van de stikstofreducerende maatregelen door het ministerie zijn ook al tijdens het debat in de Tweede en Eerste Kamer gesteld door verschillende partijen. Minister Schouten zei toen dat de 'bronmaatregelen' die zijn opgenomen in de Stikstofwet juridisch houdbaar zijn.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.