Nieuws

Plan voor natuurherstel van Engbertsdijkvenen mogelijk geschorst

Engbertsdijkvenen
Engbertsdijkvenen © RTV Oost
Grondeigenaren en agrariërs hebben de Raad van State vandaag gevraagd om het provinciale inpassingsplan voor het natuurherstel van Engbertsdijksvenen te schorsen. De Raad gaat zich daar over beraden en komt over drie weken met een uitspraak.
Met het plan wil de provincie Overijssel maatregelen nemen om het hoogveen in het gebied te verbeteren. Maar daarvoor moet een groot gebied van ruim 20 hectare grond worden afgegraven. Volgens de bezwaarmakers wordt daarmee dus beschermde natuur vernietigd en het is nog maar de vraag of de natuur uiteindelijk verbetert. Europese regels eisen dat ingrepen in een Natura 2000 gebied, zoals Engbertsdijksvenen, met zekerheid verbetering brengen. Dat moet vooraf bekend zijn.

Bang voor vernatting

De grondeigenaren en agrariërs zijn bang voor vernatting van de gronden die om het natuurgebied liggen. Om hoogveen goed te laten ontwikkelen is het nodig dat er veel water in het natuurgebied blijft staan. Als dat weglekt, zitten de agrariërs met natte voeten. Een van de agrariërs is aardappelteler met een groot stuk land. “Aardappels zijn zeer gevoelig voor vernatting. De kans op een misoogst is groot”, zegt zijn advocate.
“Het risico op vernatting buiten het natuurgebied is verwaarloosbaar”, zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer dat de maatregelen uitvoert. Maar daarover bestaan sterke twijfels bij de bezwaarmakers. De belangrijkste maatregelen tegen vernatting zijn het aanleggen van natuurlijke dijken en dammen om het water in het gebied te houden.

Mes op de keel

De bezwaarmakers zijn ook kwaad op de provincie, omdat die erg lang aan het plan heeft gewerkt en nu opeens grote haast heeft. Het natuurverbeteringsproject moet zijn gestart vóór 1 augustus. Anders loopt de provincie een Europese subsidie mis van ongeveer 7 miljoen euro, aldus de advocate van de provincie.
Daarmee zet de provincie niet alleen de bezwaarmakers, maar ook de Raad van State het mes op de keel. De Raad moet namelijk in deze spoedprocedure vooral een belangenafweging maken. De rekensom lijkt dan makkelijk gemaakt. Maar volgens de bezwaarmakers zal er onomkeerbare schade worden toegebracht aan het natuurgebied als de provincie nu al zijn gang mag gaan.

MER-plicht

De Raad van State moet later dit jaar of mogelijk nog later alle bezwaren uitgebreid gaan beoordelen. Het kan zijn dat de Raad het plan dan alsnog onderuit haalt. Zo heeft de provincie geen onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de maatregelen in het gebied. Opmerkelijk is dat het gebied dat ontgrond moet worden net te klein is voor een verplichte milieueffectrapportage. Maar de provincie heeft ook geen exacte berekening van dat gebied gemaakt. De kans bestaat dus dat de provincie de zogeheten MER-plicht ontdoken heeft. In dat geval gaat het plan zeker onderuit.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.