College Zwolle schiet cultuur in de stad te hulp met 1,4 miljoen euro

De gemeente Zwolle wil 1,4 miljoen euro rijksbijdrage uit het coronafonds volledig inzetten voor de culturele sector. Dat voorstel doet het college aan de gemeenteraad. Het geld gaat vooral naar instellingen en makers die geen structurele subsidie van de gemeente krijgen. En ook naar organisaties die niet eerder steun ontvingen uit fondsen die het Rijk voor de culturele sector beschikbaar stelde.

Het college kiest voor de culturele sector na een onderzoek van de gemeente Zwolle naar de effecten van de lockdown op de culturele sector. Daaruit blijkt dat vooral instellingen, gezelschappen en zzp-ers die sterk afhankelijk zijn van publieksinkomsten, losse opdrachten of projectsubsidies het financieel zwaar hebben. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 82 procent van de zelfstandigen in de culturele en creatieve sector negatieve gevolgen van de coronamaatregelen heeft ondervonden.

De gemiddelde omzetdaling was 57 procent. De (grote) instellingen, die structurele subsidies ontvangen of aanspraak konden maken op eerdere steunmaatregelen, lijken vooralsnog redelijk door de coronacrisis heen te komen, mits de lockdown niet te lang meer voortduurt.

Genieten van cultuur

"Met dit voorstel beperken we deels de schade aan de culturele sector en hopen wij zoveel mogelijk cultuurmakers overeind te houden", zegt cultuurwethouder Monique Schuttenbeld. "De culturele sector is heel belangrijk in onze mooie stad. Ik hoop dat wij hiermee ons culturele ecosysteem kunnen herstellen, dat makers weer aan de slag kunnen en iedereen weer volop kan genieten van cultuur in de stad."

Voor instellingen die het werk van Zwolse makers presenteren of instellingen die bijdragen aan of onderdeel zijn van de Zwolse culturele infrastructuur is een half miljoen euro beschikbaar. De voorwaarde is dat deze instellingen geen steun uit eerdere steunpakketten van het Rijk voor de culturele sector hebben gekregen.

Cultuur & Kwaliteit

Het subsidiebedrag dat beschikbaar is voor de bestaande subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit wordt flink verhoogd. In totaal met een bedrag van 370.000 euro. Er komt een extra aanvraagronde voor geld uit deze regeling.

De bestaande regeling voor tegemoetkoming in de kosten voor zaalhuur wordt uitgebreid met extra geld en met extra ruimtes. Met deze uitbreiding worden zowel de huurders, de amateurverenigingen als de verhuurders van de ruimtes financieel geholpen.

Hybride productiehuis

Een belangrijke schakel in het ondersteunen van (jonge) cultuurmakers is het Hybride productiehuis. Dit productiehuis ondersteunt jonge talenten door het aanbieden van bijvoorbeeld oefenruimte, maar ook met advies over sponsoring en fondsenwerving of over het gebruik van digitale tools voor online concert- of theaterbeleving.

De regelingen en het geld zijn nog niet beschikbaar voor aanvragen. Dat gebeurt zo snel mogelijk nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het voorstel van het college. De culturele sector wordt daar over geïnformeerd.

Meer over dit onderwerp:
ZWOLLE CULTUUR
Deel dit artikel: