Nieuws

Zwolle heeft miljoenen extra uitgegeven aan jeugdzorg; corona en hulpvraag jongeren een probleem

Wethouder Michiel van Willigen
Wethouder Michiel van Willigen © ChristenUnie
Zwolle heeft vorig jaar drie miljoen euro meer geld uitgegeven aan jeugdzorg. Tenminste, naar het zich nu laat aanzien, meldt de gemeente Zwolle. De gemeente noemt als oorzaken tariefsverhogingen van jeugdhulpaanbieders, méér nagekomen declaraties, omzetgaranties tijdens corona en een stijgende hulpvraag onder jongeren door corona.
Dat de alarmbellen nu pas afgaan in Zwolle heeft te maken met de verantwoording van jeugdhulpverleners. Die moet dit jaar voor het eerst uiterlijk 1 april binnen zijn. Eerder mocht dat het hele jaar gebeuren. Nu het eerder moet, leidt dat tot een plotselinge en deels onverwachte golf declaraties van jeugdzorgaanbieders.

Onaangenaam verrast

Wethouder Michiel van Willigen van Jeugd en Onderwijs is onaangenaam verrast door het tekort. "Ik ben erg ontevreden met deze financiële resultaten. De jeugdhulp was tot medio 2020 financieel op orde. De jongeren zijn in beeld en het aantal jongeren in jeugdzorg is niet toegenomen. Maar de totale omvang van het tekort, plus enkele andere oorzaken, worden nu pas duidelijk."
De wethouder stelt daarom dat het nu zaak is om zo snel mogelijk in beeld te krijgen welke kosten eenmalig zijn en welke niet; welke hervormingen werken en wat nog mogelijk is. Daarnaast is belangrijk wat de uitkomst wordt van gesprekken met het Rijk over extra geld voor jeugdzorg.

Landelijk 1,4 miljard tekort

De gemeente wijst er op dat besparingsmogelijkheden jarenlang landelijk te hoog zijn ingeschat. Zwolle verwijst daarbij naar een analyse die AEF in december 2020 maakte voor het Rijk en de VNG. Het volgende kabinet zal daardoor een oplossing moeten vinden voor een structureel tekort van 1,4 miljard.
De grote slag, 3,4 miljoen euro besparen door ambulantisering, wordt ook in Zwolle niet langer haalbaar geacht. Ambulantisering houdt in dat jongeren zo veel mogelijk kunnen deelnemen en wonen in de samenleving, door minder en kortere opnamen en verbetering van ambulante jeugdzorg.

Geslaagde hervormingen

Zwolle wijst er op dat de gemeente nog een gunstige uitzondering vormt op het landelijke beeld. Het tekort, inclusief de vijf miljoen die al vanaf 2018 in beeld is, is in Zwolle omgerekend slechts twee derde van het landelijke gemiddelde. Dit wijst er volgens de gemeente op dat Zwolle samen met partners in de stad op onderdelen wel degelijk geslaagde hervormingen heeft doorgevoerd.
De gemeente noemt jeugd- en gezinswerkers die op scholen en bij huisartsen in 2019 acht ton hebben bespaard op 240 zorgtrajecten. Ook bij andere trajecten worden jongeren in de normale omgeving van school ondersteund in plaats van een doorverwijzing.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.