Nieuws

Buurt Bestuurt in Kamper binnenstad: wijkbewoners krijgen meer invloed op aanpak veiligheid

Wijkbewoners binnenstad Kampen gaan contact met politie en gemeente intensiveren
Wijkbewoners binnenstad Kampen gaan contact met politie en gemeente intensiveren © Rtvoost
Wijkbewoners in de Kamper binnenstad gaan binnenkort maandelijks om tafel met politie en gemeente om hun buurt veiliger, schoner en leefbaarder te maken. De inwoners kunnen straks rechtstreeks aan de wijkagent aangeven welke problemen er in hun naaste woonomgeving spelen en welke acties als eerste noodzakelijk zijn.
Het project Buurt Bestuurt is een kopie van een veiligheidsproject dat oorspronkelijk uit Denemarken is overgewaaid en dat nu ook in Kampen in de steigers gezet gaat worden.
Het gaat erom dat de wijkbewoners rechtstreeks invloed krijgen op de aanpak van problemen in hun buurt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de aanpak van hardrijders in de straat, parkeeroverlast, zwerfafval en hondenpoep. Maar ook over betere straatverlichting, meer toezicht op onveilige plekken en de aanpak van burenoverlast.

Buurt beslist mee

"We merken al langer dat er een grote behoefte is aan het intensiveren van persoonlijk contact met gemeente en politie", zegt burgemeester Bort Koelewijn. "We hebben een aantal heftige incidenten in de binnenstad achter de rug, zoals onlangs de schietpartij in de Boven Nieuwstraat. Daar heb ik gemerkt dat het heel erg op prijs wordt gesteld dat er korte lijnen zijn. Met dit project willen we het contact verder verbeteren, zodat we in overleg met de inwoners de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt en de beleving daarvan verder verbeteren."
Het project gaat deze zomer van start. Binnenkort organiseert de gemeente een aantal voorlichtingsbijeenkomsten waar geïnteresseerde buurtbewoners zich kunnen melden als gesprekspartner. "We zijn op zoek naar mensen die voor de buurt als aanspreekpunt willen fungeren en die maandelijks tijd vrij maken om in de wijk met politie en gemeente om tafel gaan voor overleg", aldus Koelewijn.

Beleving veiligheid kan beter

"Belangrijk, want het gesprek over gevoelens van veiligheid is in Kampen al een tijdje gaande. Hoewel de cijfers een positieve trend laten zien, laat de daadwerkelijke beleving van de veiligheid bij sommige binnenstadbewoners te wensen over. Met dit integrale veiligheidsplan willen we daarin een flinke stap vooruit maken."
Naast het Buurt Bestuurt-project is er nog een aantal andere projecten dat deel uitmaakt van het onlangs vastgestelde veiligheidsplan voor de binnenstad van Kampen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.