Nieuws

Groen licht voor Baalder Uiterwaard Hardenberg ondanks kritiek pluimveesector

De gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen kunnen wat betreft de Hardenbergse gemeenteraad aan de slag met de realisatie van Baalder Uiterwaard. Het waterrijke natuurgebied moet een plek worden waar wilde vogels kunnen foerageren en uitrusten. De lokale pluimveesector maakt zich grote zorgen.
LTO Vechtdal, De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders en lokale ondernemers zijn bang dat de nieuwe ‘natte natuur’ meer wilde watervogels aantrekt en daarmee de kans op een uitbraak van vogelgriep toeneemt. Volgens de gemeente en het waterschap is het niet aannemelijk dat de aanleg zal leiden tot de komst van watervogels. Zij verwachten dat het natuurgebied vooral in trek zal zijn bij weidevogels, zoals de grutto en de wulp.

'Tientallen bedrijven geruimd'

Pluimveehouder Dennis Wenker legde in een eerdere raadsvergadering uit dat van de 54 pluimveebedrijven het gros in een straal van tien kilometer rondom Baalder Uiterwaard zit. Bij een uitbraak van de vogelgriep moeten tientallen bedrijven worden geruimd.

‘Kans op vogelgriep is nihil’

Volgens inspreker Johan Poffers, die zich al jarenlang inzet voor de natuurbescherming in Hardenberg, is de kans op de verspreiding van vogelgriep door watervogels ‘nihil’. “De watervogels voelen zich beter thuis in de Vecht. Die zullen waarschijnlijk niet eens kiezen voor Baalder Uiterwaard.”

Beter contact met pluimveehouders

Een meerderheid van de raad vindt wel dat wethouder Te Rietstap eerder in gesprek had moeten gaan met de pluimveehouders. De wethouder heeft nu beloofd de sector te betrekken in de komende gesprekken.
Aalt den Herder van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders reageert 'gematigd positief' op het besluit. "Het is vervelend dat het plan doorgaat, maar we zijn blij dat we met alle partijen gaan kijken hoe we de risico's zoveel mogelijk kunnen beperken. In de omgeving liggen nog meer plannen voor 'natte natuur' en we hopen dat we als pluimveesector ook dan mee kunnen praten over de plannen."
Tegen het plan voor Baalder Uiterwaard kan nog bezwaar worden ingediend.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.