Nieuws

Gemeentebestuur Kampen moet uit 'comfortzone' komen en actief met burgers in gesprek gaan

Gemeentehuis in Kampen
Gemeentehuis in Kampen © RTV Oost / Rogier van den Berg
Het gemeentebestuur van Kampen wordt uitgedaagd om de communicatie met inwoners, bedrijven en organisaties de komende jaren te verbeteren. En de gemeenteraad moet uit de comfortzone gehaald worden om zelf meer initiatief te nemen bij het bepalen van de politieke agenda. Dat blijkt uit een onderzoek dat consultantbedrijf BMC heeft gedaan naar de onderlinge samenwerking tussen het college, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de communicatie met de Kamper bevolking.
Uit het onderzoek blijkt dat de raadsleden zich te veel focussen op de politieke agenda van het college, terwijl het belangrijk is om de politieke discussie meer toe te spitsen op thema’s die binnen de Kamper samenleving hoog op de agenda staan. Raadsleden worden uitgedaagd om dat meer te gaan onderzoeken en zelf met initiatieven te komen om thema’s op die politieke agenda onder de aandacht te brengen.

Stadsagenda

Het onderzoeksbureau BMC adviseert de gemeenteraad en het college daarom om uit de 'comfortzone' te stappen om samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en belangenorganisaties meer en meer een maatschappelijke 'stadsagenda' op te gaan zetten.
“We merken in de praktijk dat de raadsleden vooral de focus op de lange termijnagenda van het college hebben, terwijl er wel behoefte is om zelf in overleg en samenspraak met burgers meer initiatief te nemen om die politieke agenda te bepalen”, zegt burgemeester Bort Koelewijn.
Het gaat daarbij onder meer over thema’s die de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen, zoals de versnelling van de woningbouw, energie en klimaat, een leefbare binnenstad en het behoud van een goed voorzieningenniveau in de kernen.

Samenweren aan 'maatschappelijke agenda'

“Raadsleden moeten hun voelhorens uitsteken, in gesprek gaan en uitgedaagd worden om zelf initiatief te nemen om dingen die maatschappelijk van belang zijn op de politieke agenda te zetten. De behoefte onder raadsleden om dat te doen is er heel duidelijk, maar in praktijk komt het er te weinig van. We gaan daarom de komende tijd onderzoeken hoe we dat kunnen stimuleren, onder het motto, toon lef en doe ervaring op”, aldus Koelewijn
Een werkgroep gaat binnenkort met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag en gaat onderzoeken hoe het gemeentebestuur de communicatie met de samenleving beter en effectiever kan organiseren. De uitkomst wordt gedeeld met de provincie Overijssel, die medefinancier van het onderzoek is, zodat ook andere gemeenten er op termijn van kunnen leren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.