Staatsbosbeheer verkleint populatie ganzen door eieren in te smeren met olie

Staatsbosbeheer gaat de populatie ganzen in Overijssel inkrimpen. Dat doet het door rasters te plaatsen en eieren in te smeren met maisolie.

Samen met onder meer provincie Overijssel, Natuurmonumenten en boeren wordt dit gedaan om de negatieve invloed van de ganzen op landbouw en natuur te beperken.

Rasters en eieren

Zo moet er rust voor de trekganzen in de winter komen door het aantal ganzen te verkleinen die hier het hele jaar verblijven en de meeste landbouwschade veroorzaken.

Door de eieren van de ganzen te behandelen met maisolie komt er geen kuiken tot ontwikkeling. Met het plaatsen van rasters rond natuurterreinen moet het ganzen ontmoedigd worden om naar aangrenzend landbouwgebied te trekken. De rasters worden volgens Staatsbosbeheer enkel geplaatst in gebieden waar kwetsbare beschermde soorten ook broeden, om hen niet te verstoren.

Drone

Vijf van de zes eieren worden behandeld met maisolie. Dat betekent dat de moedergans nog steeds kan rekenen op kuikens, maar minder dan het aantal eieren dat ze legt. Met behulp van drones zoekt Staatsbosbeheer naar nesten.

Boeren kunnen, door faunaschade te melden, financiële compensatie krijgen. Nu blijkt dat 90 procent van de in totaal 1,5 miljoen euro geclaimde faunaschade veroorzaakt wordt door ganzen. Deze maatregelen moeten er dus ook voor zorgen dat er minder claims binnenkomen.

Deel dit artikel: