Aanleg zonneparken in Eesveen en Wanneperveen nog onzeker; draagvlak ontbreekt

Omwonenden zijn fel tegen, er is weinig draagvlak in de omgeving, inwoners participeren te weinig in de parken en er zijn wel betere locaties te vinden. De komst van twee geplande grote zonneparken bij Eesveen en Wanneperveen is nog helemaal niet zeker.

De gemeenteraad van Steenwijkerland moet volgende week instemmen met een 'verklaring van geen bedenkingen', en dan kan de bouw van beide parken beginnen. Maar bedenkingen zijn er te over. Omwonenden hebben geen goed woord over voor de plek, de procedures en de mate waarin ze bij de plannen zijn betrokken.

Glazen stad

"Dit wil je toch niet, dit steekt ons rechtstreeks in het hart." De 75-jarige Wolter Otten uit Eesveen wordt emotioneel terwijl hij uitkijkt over de uitgestrekte hooilanden voor zijn huis. "Hier lopen dassen, reeën, hazen, de kievit vliegt rond en hier willen ze dan zo'n glazen stad neerzetten, dat is toch verschrikkelijk. Die hooilanden moeten we intact houden, ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen, dat zijn we hen verplicht."

Wolter Otten (75) wil geen zonnepanelen voor zijn huis in Eesveen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)
Wolter Otten (75) wil geen zonnepanelen voor zijn huis in Eesveen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Otten is niet de enige die geen zonnepark voor zijn huis wil. In heel Eesveen is de weerstand groot. Vorig jaar werd het plan van ontwikkelaar GroenLeven al eens teruggestuurd, omdat de gemeenteraad vond dat er op dat moment nog te weinig draagvlak was voor een groot zonnepark.

Geen draagvlak

GroenLeven ging vervolgens met een aantal omwonenden in gesprek en het plan is enigszins aangepast, zoals andere begroeiing rondom het terrein. Ook is er een tegemoetkoming voor planschade voorgesteld. Maar draagvlak is er nog steeds nauwelijks. Verantwoordelijk wethouder Tiny Bijl geeft aan dat 100 procent draagvlak bij zulke projecten ook niet reëel is, maar volgens omwonenden is het nu hooguit een paar procent.

Dit steekt ons rechtstreeks in het hart
Wolter Otten, omwonende zonnepark

"Ik wil helemaal geen geld, ik wil dat hele park hier niet." Otten is niet van plan zich met een fooitje weg te laten sturen. In zijn huis is het een komen en gaan van buren die ook allemaal fel tegen het zonnepark op de landbouwgrond in het dorp zijn. Ze zijn het roerend met elkaar eens, ze laten zich niet omkopen.

Wanneperveen

Ook in Wanneperveen is een groot zonnepark gepland, aan de rand van de Wieden in de richting van Giethoorn. Hier is de ontwikkelaar Powerfield, die de komende 25 jaar landbouwgrond wil gebruiken voor zonnepanelen. Hier zijn minder direct aanwonenden, maar ook hier is de weerstand groot, vooral omdat de panelen aan de rand van de Wieden zijn gepland.

100 procent draagvlak is met dit soort projecten niet reëel
Tiny Bijl, wethouder Steenwijkerland

Dorpsbelang Wanneperveen heeft een enquête gehouden onder de inwoners en daaruit zou blijken dat er helemaal geen draagvlak is in het dorp.

Alternatieven

De tegenstanders van de zonneparken vinden dat er eerst veel beter gekeken moet worden naar alternatieve manieren om zonnestroom op te wekken. Nog lang niet alle daken van industrieterreinen zijn benut. Ook zien ze wel wat in panelen op een geluidswal langs de A32, daar heeft niemand er last van.

Op daken van stallen en bedrijven is nog ruimte genoeg voor zonnepanelen (Foto: RTV Oost)
Op daken van stallen en bedrijven is nog ruimte genoeg voor zonnepanelen (Foto: RTV Oost)

Dennis Hoorn van Dorpsbelang Wanneperveen denkt zelfs dat er in het dorp minder weerstand zou zijn tegen een windmolen dan tegen dit zonnepark. Ook daar ziet hij nog tientallen grote lege bedrijfsdaken.

Participatieprobleem

Voor Steenwijkerland is het belangrijk dat de inwoners participeren in de zonneparken en dus ook profiteren van de winst. De participatiegraad zou vijftig procent moeten zijn. Bij deze twee parken is dat hooguit een paar procent. De meeste raadsleden hebben hier moeite mee.

Extra zuur is het dat lokale initiatieven voor zon-op-dak-projecten, met honderd procent participatie van inwoners, grotendeels stil liggen omdat het elektriciteitsnet de pieken niet aankan, betogen de tegenstanders. De geplande zonneparken hebben op voorhand al veel capaciteit geclaimd. Als die grote projecten niet doorgaan ontstaat er wel ruimte voor deze kleinere inwonersprojecten.

Spandoeken

Komende dinsdag neemt de gemeenteraad het besluit over de twee geplande zonneparken. De raadsvergadering wordt online gehouden. Als er geen coronamaatregelen waren geweest dan waren de inwoners van Eesveen en Wanneperveen waarschijnlijk massaal naar de raadszaal gekomen, nu blijft het bij het plaatsen van spandoeken in de dorpen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: