Nieuws

Weer 25 Zweedse korhoenders naar Sallandse heuvelrug

Het korhoen wordt in Nederland al decennia bedreigd met uitsterven. Sinds 2012 haalt Staatsbosbeheer korhoenders uit Zweden om de overgebleven populatie veilig te stellen. Door corona is het vorig jaar onmogelijk geweest, maar vandaag is de eerste groep vogelkenners op weg om 25 Zweedse exemplaren te vangen.
Het is de meest besproken vogel van Overijssel. Met zijn zwarte verendek en de witte staartveren is hij duidelijk herkenbaar en leeft hij alleen nog op de Sallandse Heuvelrug. Juist in de periode dat het dier een vrouwtje wil veroveren, tijdens de balts die bij het krieken van de dag begint, zijn ze goed te vangen. Het koerende geluid, dat afgewisseld wordt met blazend gesis verspreidt zich dan over het Zweedse veenmoeras.
In Zweden worden ze bejaagd en gegeten. Of wij er 25 ophalen, dat maakt niet zoveel verschil.
Mark Zekhuis, Landschap Overijssel

Opnieuw vangen

Dit jaar gaat ook vogelaar Mark Zekhuis van Landschap Overijssel mee. "Heel af en toe zit er een korhoen in ons gebied, op de Lemelerberg", vertelt hij trots. "Dat is toch zo'n vijf kilometer van de Sallandse Heuvelrug af. Normaal moet je geluk hebben om het dier van een grote afstand te zien." Zekhuis heeft het boek 'Gewilde dieren' geschreven over herintroductie van dieren en één van de hoofdstukken gaat over het korhoen. "Als puber ging ik jaarlijks met de vogelwerkgroep mee om de dieren te tellen en toen was mijn record 29 dieren. Dat weet ik nog precies." In onderstaand filmpje vertelt Zekhuis over het korhoen, het gebied waarin hij leeft en zie je prachtige korhoenbeelden van Tom Schoonhof.
Tekst gaat onder de video verder.

Zielig

Het vangen en ophalen vindt hij niet zielig. "In Zweden zitten er zoveel korhoenders, dat ze nog bejaagd en gegeten mogen worden. Of wij er dan 25 weghalen, dat valt nauwelijks op." Ze worden op de Sallandse Heuvelrug uitgezet om de huidige populatie een kans te geven te overleven. "Het leefgebied van het korhoen is de laatste jaren erg achteruit gegaan. De omliggende landbouwgebieden worden nog niet anders bemest en daardoor komt er veel teveel stikstof op de heide. Hierdoor zijn er weinig insecten. Juist de kuikens hebben die insecten nodig om te kunnen overleven."

Aanpassingen

Er wordt van alles aan gedaan om het biotoop van dit dier te verbeteren. Maar dat gaat langzaam. Om tijd te winnen en het korhoen niet te laten uitsterven worden er de laatste jaren steeds 25 opgehaald. "Ik ben al een keer mee geweest naar Zweden en toen heb ik hem ook vastgehouden. Om het dier van zo dichtbij te bekijken, is heel bijzonder."

Andere gebieden

Zekhuis ziet het wel zitten dat het korhoen ook andere gebieden buiten de Sallandse Heuvelrug gaat bewonen. "In de jaren 70 zat het korhoen hier nog op de Lemelerberg. Hij hoort hier wel thuis. Maar eerst maar eens de populatie op de Sallandse Heuvelrug versterken en de biodiversiteit terug brengen." Ook vindt hij het fijn dat er zoveel samenwerking plaats vindt tussen alle organisaties die zich inzetten voor de natuur. "We doen dit samen met de provincie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en dat geeft een goed gevoel. "Of ik het nog meemaak dat het korhoen zich hier echt op de Lemelerberg vestig, dat zou wel heel mooi zijn."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.