Nieuws

D-day voor afvalverwerker Twence, gemeenten voeren druk op

Twence
Twence © RTV Oost / Wouter de Wilde
De druk is hoog vandaag tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Twence. De Twentse gemeenten liggen met elkaar overhoop over hoe het verder moet met de afvalcentrale in Hengelo. Er is discussie over voor- of na scheiden, de verhoging van de afvaltarieven én enkele gemeenten willen van hun aandelen af.
Welke gevolgen die discussie vandaag gaat hebben, is onzeker. Eerder riep burgemeester Hofland op om tegen de verhoging van de afvaltarieven - van gemiddeld jaarlijks tientallen euro's per huishouden - te stemmen. De verhoging gaat gepaard met hogere winsten voor Twence. Van die winst gaat een deel naar de aandeelhouders, maar vloeit ook een deel terug naar Twence om te investeren in duurzaamheid. Niet alleen Rijssen-Holten is kritisch over de verhoging, meerdere gemeenten hebben hun vraagtekens.

Rechtszaak dreigt

Het meest fel is de gemeente Almelo. Die gemeente wil de aandelen Twence verkopen en dat kan veel geld opleveren. Uit een rapport van 2017 wordt de waarde van Twence geschat op 200 tot 280 miljoen euro. De 11,2 procent aandelen van Almelo zouden dan tussen de 22 en 31 miljoen euro waard zijn. Volgens Almelo is de waarde nu al flink hoger, maar Twence weigert openheid van zaken te geven over de huidige waarde. De gemeente zinspeelt zelfs op juridische stappen ten aanzien van Twence.

Gemeenten blijven eigenaar

Overigens is de verkoop van aandelen voorlopig van de baan, omdat gemeenten onderling het niet eens kunnen worden over die waarde. Alleen deelnemende gemeenten mogen aandelen kopen. Dat tot ontevredenheid van de gemeenten die willen verkopen: Rijssen-Holten, Oldenzaal, Almelo en Twenterand. Het steekt hen vooral dat Twence nu met de winst duurzame doelen nastreeft, terwijl ze dat met hun eigen geld in hun eigen gemeente willen bepalen.
Dan is er nog discussie over het voor- of nascheiden van afval. In veel gemeenten wordt er door inwoners zelf afval gescheiden, maar dat gebeurt zo slecht, dat het plastic afval vorig jaar grotendeels afgekeurd werd, met extra kosten voor de gemeenten als gevolg. In Haaksbergen en Hengelo werd daarom door de gemeenteraad een motie aangenomen tot onderzoek naar de aanschaf van een kostbare na-scheidingsinstallatie.
In de vergadering van aandeelhouders worden de eerste resultaten van dat onderzoek gedeeld. VVD-raadslid Sander Janssen uit Hengelo heeft goede hoop: "Hopelijk weten we nu wanneer het haalbaar is. Hoeveel klanten moet Twence aan zich binden om een na-scheidingsinstallatie te bouwen? En over die investering daar moeten de aandeelhouders wat van vinden."
Twence is eigendom van de Twentse gemeenten en het Gelderse Berkelland. Het grootste gedeelte van de winst wordt jaarlijks als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, de gemeenten dus. Die gemeenten hebben invloed op het beleid van Twence, in de aandeelhoudersvergadering. Afgevaardigden van de gemeente zijn de wethouders, waarvan sommige met een motie op zoek van hun gemeenteraad.

'Duurzame ontwikkelingen'

Twence zelf geeft aan dat de verhoging van de kosten nodig is om te kunnen investeren in duurzame ontwikkelingen. De afvalverwerker is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling een CO2-afvanginstallatie waardoor de uitstoot van CO2 fors moet worden verminderd. Twence valt als afvalverwerker onder de nieuwe CO2-heffing van het rijk, waardoor er boetes opgelegd kunnen worden bij een te hoge uitstoot.
Daarnaast heeft Twence zich de afgelopen jaren ontwikkeld als energiebedrijf met een afvalenergiecentrale en biomassacentrale. Warmte in de vorm van stoom wordt geleverd aan het naastgelegen Nouryon en ook de Hengelose en Enschedese stadsverwarming draaien voor een deel op het warme water van Twence.
Daarnaast is er op het terrein een groot zonnepanelenpark en zijn er plannen voor meer zonneparken. Twence is ook eigenaar van Empyro, de 'pyrolysefabriek' die uit houtsnippers olie maakt. En dan gaat er ook nog fors geïnvesteerd worden in de mestvergister in Borne, waarover jarenlang veel te doen was. Investeringen die veel geld kosten en grotendeels worden bekostigd uit de winst.

Water bij de wijn

Naast gemeenten die stelling nemen, zijn er ook gematigder partijen die begrip hebben voor de verhoging van de afvalkosten en bijvoorbeeld voor de huidige manier van inzameling zijn. Hoe dan ook betekent het dat het tijdens de aandeelhoudersvergadering vandaag een interessante discussie zal ontstaan. En wie er bereid is water bij de wijn te doen, is afwachten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.