Bewoners dwingen extra snelheidscontroles probleemkanaal Almelo-De Haandrik af

Op aandringen van Stichting Kant Nog Wal gaat de provincie Overijssel de komende tijd scherper toezien of schepen op het kanaal Almelo-De Haandrik zich aan de maximum vaarsnelheid houden. Bewoners langs het veelbesproken kanaal ergeren zich groen en geel aan vrachtschepen die harder varen dan toegestaan.

Op het kanaal geldt voor alle schepen een maximum vaarsnelheid van acht kilometer per uur. Geladen schepen mogen echter niet sneller varen dan zes kilometer per uur. Bewoners langs het kanaal nemen met eigen ogen waar dat schippers zich met enige regelmaat niet houden aan de maximum vaarsnelheid. De boeggolven slaan dan over de damwanden en water klotst over de oevers en zelfs de straat.

'Voorzichtigheid is geboden'

Vooral het geweld waarmee het water tegen en over de damwanden slaat als een vrachtschip te hard langs vaart, baart de kanaalbewoners zorgen. "Het gebied is al zo fragiel. In hoeverre draagt de kracht van het overslaande water bij aan verslechtering van de situatie?", vraagt een van de bewoners zich af. "We weten dat de damwanden op een aantal plekken heel slecht zijn. Voorzichtigheid is hier geboden."

De provincie Overijssel gaat met de signalen van de bewoners aan de slag. "Het is de taak van de provincie om toe te zien op het naleven van onder meer de vaarsnelheid van de scheepvaart. Naar aanleiding van de zorgen die hierover zijn, gaan we de controles bij Kanaal Almelo-De Haandrik de komende periode intensiveren", vertelt een woordvoerder.

"Daarvoor zijn onze medewerkers dan extra in het gebied aanwezig. We laten vooraf niet weten hoe, wanneer en waar dit is, omdat dan het effect weg is. Daarnaast kijken we ook naar preventieve maatregelen om de scheepvaart te wijzen op de snelheid, via de daarvoor beschikbare communicatiekanalen. Dan moet je denken aan de lichtkrant bij de sluis."

Realistische snelheid

In een rapport uit 2018 over de opwaardering van het kanaal staat dat het voor schippers vrijwel onmogelijk is om maximaal zes kilometer per uur te varen. Een snelheid van maximaal acht kilometer per uur is realistischer. In het rapport staat niet wat de reden is waarom het scheepvaartverkeer zich niet aan de lagere snelheid zou kunnen houden.

Behalve de overschrijding van de maximum vaarsnelheid, zien bewoners dat schepen elkaar varend passeren. Ook op plekken waar dit niet is toegestaan. Over een lengte van 22 kilometer geldt een zogeheten enkelstrooksprofiel voor schepen van 700 ton of meer. Volgens de opstellers van het rapport zorgt dit voor beperkingen. Op het moment dat er een groot binnenvaartschip in het kanaal vaart, moeten andere schepen wachten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: