Kampen geeft groen licht voor stadsstrand met horeca langs IJssel

Inwoners van Kampen en IJsselmuiden kunnen deze zomer met een hapje en een drankje genieten op een terras langs de IJssel. De gemeente Kampen heeft geen bezwaar om de realisatie van een stadsstrand met seizoensgebonden horeca mogelijk te maken.

Een commercieel stadsstrand voorziet in een behoefte en kan wat de gemeente betreft ontwikkeld worden op het huidige strandje naast de stadsbrug aan de kant van IJsselmuiden. Oftewel, de zonnige kant van de IJssel, een plek die al jaren door de plaatselijke bevolking als recreatiegebied gebruikt wordt.

Al jaren bestaat bij de frequente bezoekers van het 'gedoogstrandje' de behoefte om de huidige locatie beter te benutten door er horeca mogelijk te maken. Het afgelopen jaar is die behoefte, gedurende de coronaperiode, volgens de gemeente en de toekomstige exploitant Hanzezicht alleen maar groter geworden.

Het college ziet na onderzoek en overleg met betrokken partijen geen zwaarwegende belemmeringen om een omgevingsvergunning af te geven. Met deze vergunning kan een seizoensgebonden strandtent geplaatst worden met daaromheen loungesets, picknicktafels, afvalbakken en toiletten. Ook kan een fietsenstalling en een aantal extra parkeerplekken gerealiseerd worden, voor minder validen en laden en lossen.

schetsontwerp stadsstrand  (Foto: schetsontwerp stadsstrand )
schetsontwerp stadsstrand (Foto: schetsontwerp stadsstrand )

De vergunning wordt wel verleend onder voorwaarde dat de exploitant toeziet op het ordelijk gebruik van het stadsstrand. De gemeente hoopt dat er met het toestaan van het plan, een einde komt aan de overlast van rondslingerende fietsen en afval, omdat de exploitant straks verantwoordelijk is voor het beheer van het strand in de zomerperiode van 1 april tot 31 oktober.

Overlast beperken

Hoewel er in de IJssel aan de kant van IJsselmuiden niet gezwommen mag worden, blijkt de locatie elk jaar bij mooi weer honderden bezoekers te trekken. Het gaat daarbij vooral om lokale bezoekers uit Kampen en IJsselmuiden.

Om de parkeeroverlast van auto's op mooie zomerse dagen in toom te houden, moeten bezoekers van het stadsstrand hun auto parkeren bij het bolwerk naast het station. Daar is volgens wethouder Albert Holtland voldoende ruimte om te parkeren, waarna mensen te voet richting stadsstrand kunnen lopen.

Pilot

Het is de bedoeling om de vergunning voor twee jaar af te geven. De commerciële exploitatie van het stadsstrand wordt gezien als pilot. Aan de afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente Kampen is de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat de verkeerstechnische kosten voor rekening van de exploitant komen en dat de plannen goed met betrokken omwonenden worden doorgesproken.

De initiatiefnemer moet zijn plannen daarom in nauw overleg met een klankbordgroep, waarin ook omwonenden en de gemeente Kampen zitten, vormgeven en uitvoeren.

Aanzuigende werking

Ook het waterschap en de politie worden bij de uitvoering van de pilot betrokken. Er wordt onder meer in de gaten gehouden of het stadsstrand geen grote aanzuigende werking heeft op de waterrecreatie, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan en de (beroeps)scheepvaart op de IJsel mogelijk in de problemen komt. Ook mag er op die plek in de IJssel niet gezwommen worden. De politie houdt toezicht op de handhaving, zodat er geen sprake is van overlast voor de omgeving in welke vorm dan ook.

Volgens de gemeente heeft exploitant Hanzezicht, die de locatie van de gemeente voor een bedrag van ruim 18.000 euro per jaar gaat huren, tot nu toe geen enkele intentie om het strand ook voor evenementen te gebruiken. Mocht dat veranderen dan zal de vergunningaanvraag daarvoor per evenement bekeken worden.

Bezwaar omwonenden

Omwonenden hebben inmiddels al wel bezwaar geuit tegen de plannen. Ze zijn vooral bang voor verkeer- en parkeeroverlast en hebben de gemeente daarvan via een advocaat schriftelijk op de hoogte gesteld.

Het plan voorziet vooralsnog in de bouw van een tijdelijk horecapaviljoen dat gedurende het zomerseizoen van april tot en met oktober geëxploiteerd kan worden. Het strand zelf blijft openbaar toegankelijk tussen acht uur 's ochtends en middernacht. Na het zomerseizoen moeten alle bouwwerken en spullen weer afgebroken en verwijderd worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
KAMPEN IJSSELDELTA
Deel dit artikel: