Nieuws

Overijssel en Gelderland vragen nieuwe regering miljarden te investeren in Oost-Nederland

Voor de 150.000 te bouwen woningen in Oost-Nederland is 1,25 miljard euro van het Rijk nodig.
Voor de 150.000 te bouwen woningen in Oost-Nederland is 1,25 miljard euro van het Rijk nodig. © RTV Oost
De provincies Overijssel en Gelderland vragen het nieuwe kabinet om voor 3,3 miljard euro te investeren in Oost-Nederland. Het land staat de komende jaren voor grote uitdagingen en Oost-Nederland kan daarbij helpen. Dat schrijven de Overijsselse en Gelderse commissarissen van de Koning in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink. Die bekijkt nu welke politieke partijen samen een nieuwe regering kunnen vormen.
In hun brief benoemen Andries Heidema (Overijssel) en John Berends (Gelderland) meerdere maatschappelijke problemen én dragen ze oplossingen uit de regio aan. Zoals voor de woningnood, de problemen rond stikstof, de CO2-uitstoot en het droogteprobleem.
Over die woningnood zegt Heidema bijvoorbeeld: "Wij hebben hier in het oosten de ruimte om huizen te bouwen en het is vanuit het oogpunt van stikstof ook nog eens de meest rendabele plek".

Noodzakelijke impulsen

Met de voorgenomen bouw van 150.000 woningen levert de regio al een belangrijke bijdrage, stellen de CvK's in hun brief. En niet alleen met concrete locaties voor nieuwe huizen, ook financieel dragen provincies en gemeenten bij. Ze steken samen 400 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid. Maar voor die 150.000 te bouwen woningen is meer nodig, schrijven Heidema en Berends. 1,25 miljard, om precies te zijn. "Die bijdrage vragen we aan het Rijk."
In hun brief benadrukken Heidema en Berends ook dat bouwbedrijven in Oost-Nederland veel kennis en kunde hebben op het gebied van circulair en prefab bouwen. "Die know-how zetten we graag in voor de rest van Nederland."

Geld voor boeren

Ook voor de stikstofcrisis heeft Oost-Nederland oplossingen, stellen de twee commissarissen. "We investeren als provincies al 150 miljoen euro in natuurherstel, uitbreiding van de natuur en biodiversiteit, en landbouwinnovaties", zegt Heidema. "Helaas is dit niet genoeg."
Daarom vragen de provincies de nieuwe regering onder meer om mee te investeren in een innovatiefonds van 200 miljoen euro voor agrarische ondernemers. Boeren dus. "Dat helpt hen groen te doen zonder rood te staan."
Wij investeren zelf al 1,3 miljard euro en vragen het Rijk dit bedrag aan te vullen met 3,3 miljard.
Andries Heidema en John Berends
Voor de aanpak van droogte en stikstof vragen Overijssel en Gelderland het Rijk om 480 miljoen euro. Via regiodeals, mkb-deals en gerichte investeringen vragen beide provincies om nog eens 'minstens' 1,16 miljard euro. Het is belangrijk dat het midden en klein bedrijf (mkb) net zo veel aanspraak kan maken op de duurzaamheidsgelden als grote bedrijven, schrijven de twee.

Rijksgeld verdubbelen

In de brief merken beide commissarissen op dat investeren in Oost-Nederland financieel 'heel interessant' is. "Wij investeren zelf al 1,3 miljard euro en vragen het Rijk dit bedrag aan te vullen met 3,3 miljard." De bedoeling is die Rijksbijdrage vervolgens te verdubbelen, onder meer met Europese subsidies.
De brief aan Tjeenk Willink is een vervolg op de Akte van Oost, een akkoord dat politici van negen partijen in de Tweede Kamer vlak voor de verkiezingen ondertekenden. Daarin onderstreepten zij de innovatieve oplossingen die Oost-Nederland biedt voor diverse nationale opgaven. In hun brief aan de informateur doen Berends en Heidema concrete suggesties om de beloftes uit de Akte vorm te geven.
Oost-Nederland is niet de enige regio die de informateur aanschrijft. Eerder deze week deed bijvoorbeeld ook de Brainport-regio Eindhoven dat. En niet alleen regio's doen dat, ook actie- en belangengroepen pleiten voor hun belangen. Zoals de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Ook zij schreven deze week een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink een brief om hun wensen voor het voetlicht te brengen voor bij de kabinetsformatie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.