Brief van provincie naar minister: hoe moet het verder met de ontwikkeling van het Wierdense Veld?

Hoe moet het verder met het natuurherstel het Wierdense Veld? Die vraag heeft de provincie Overijssel voorgelegd aan natuurminister Carola Schouten. De ontwikkeling van het natuurgebied waar ook waterwinning plaatsvindt, ligt sinds de zomer van 2019 stil. Omdat natuurherstel en drinkwatervoorziening lastig te combineren is. Bovendien hebben de maatregelen voor natuurherstel grote gevolgen voor de landbouw.

De provincie wil graag een besluit nemen over de doorstart van het in 2019 stil gelegde gebiedsproces voor het Wierdense Veld. Dit geeft duidelijkheid voor de betrokken partijen in het gebied zoals Landschap Overijssel en Vitens, maar uiteraard ook voor de agrariërs en bewoners. De aanleg van een vernattingsbuffer wordt door de provincie gezien als oplossing, maar dat kost een boel geld. Veertig miljoen euro, twintig meer dan eerder was begroot.

Het natuurgebied is van levensbelang voor de drinkwatervoorziening. Dan is de keuze snel gemaakt, zou je kunnen denken. Maar dat is niet zo omdat van de Europese Commissie het stempel Natura 2000 niet van het gebied mag worden gehaald.

Brief

Omdat de inrichting van een groot gebied als vernattingsbuffer een enorme impact heeft op de bedrijven en inwoners in het gebied en bijna veertig miljoen euro kost, heeft de provincie de minister woensdag in een brief gevraagd of ondanks de grote impact de maatregelen voor natuurherstel toch uitgevoerd moeten worden.

Daarnaast wil de provincie duidelijkheid over de extra financiële bijdrage voor de opgave in het Wierdense Veld. De kosten, veertig miljoen, zijn dus twintig miljoen hoger dan eerder is geraamd.

Gevolgen

De provincie wil dat de minister duidelijk maakt hoe je drinkwatervoorziening en natuurbescherming, beide wettelijke opgaven van de provincie, combineert met de gevolgen voor de bewoners en agrariërs in het gebied.

Uit vorig jaar afgerond onderzoek voor de provinciale strategie voor drinkwatervoorziening blijkt dat de inwoners van de provincie Overijssel vooralsnog niet zonder de waterwinningen Wierden en Hoge Hexel kunnen. Uit de Doorlichting Natura 2000 van minister Schouten kwam naar voren dat er geen mogelijkheden zijn het Wierdense Veld als Natura 2000-gebied te schrappen en de doelen en opgaven te verplaatsen naar andere gebieden. Ook niet als de impact op de omgeving zeer groot is. De provincie vraagt de minister nu in de brief om duidelijkheid over kaders en geld.

Woord is aan minister

Het wachten is nu op de beantwoording van de minister, aldus de provincie. Na de beantwoording van de minister verwacht de provincie snel een besluit te kunnen nemen over de herstart van het gebiedsproces. Dan kunnen de partijen, die in een eerder stadium (voor de zomer van 2019) betrokken waren bij de planvorming voor het gebied, weer gezamenlijk aan de slag om de plannen verder uit te werken.

Het toekomstperspectief voor agrariërs, bewoners en grondeigenaren is al lange tijd onzeker. Vooruitlopend op de formele herstart van het gebiedsproces wil de provincie daarom in gesprek met agrariërs en grondeigenaren over hun plannen. De resultaten van deze gesprekken zijn ook weer input voor de toekomstige uitwerking van de plannen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
WIERDEN GROEN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: