Twijfels over verliezen op grond Zwolle

Het afboeken van tenminste 60 miljoen euro op de grondexploitatie in Zwolle is volgens de gemeenteraad onontkoombaar. De gemeenteraad volgt daarmee het college van burgemeester en wethouders.

De Zwolse gemeenteraad praatte maandagavond urenlang over de grote verliezen op de grondexploitatie. Zwolle heeft, net als veel andere gemeenten, te veel grond aangekocht voor onder meer woningbouw zonder dat er belangstelling voor de grond is. De gebrekkige belangstelling wordt veroorzaakt door eerst de financiële crisis en nu de eurocrisis.

Onduidelijk is of het bij de afboeking van 60 miljoen euro kan blijven. Het onzekere economische tij is daar de belangrijkste factor in. Zo zou de woningmarkt nog verder in kunnen storten bij een aanhoudende economische malaise, met nog grotere financiële gevolgen voor de gemeenten.

Onzekerheid

De factor onzekerheid speelt daarbij evenwel een grote rol. Want het zou ook kunnen dat het dieptepunt op de huizenmarkt nu bereikt is en dat Zwolle en andere gemeenten minder hoeven af te boeken. Hoe om te gaan met die onzekerheid, was een belangrijke vraag die Zwolse raadsleden tijdens het debat maandag opwierpen.

Volgens raadslid Brink van D66 ontbreekt nog alle informatie om een goed beeld te krijgen van de kwestie. Hij stelt in een gesprek op radio Oost dat de cijfermatige onderbouwing van de woningaantallen helderder kan en dan er gewerkt moet worden aan de regionale afstemming, aangezien naburige gemeenten met hetzelfde probleem kampen. Brink stelt dat de schatting van 60 miljoen euro in elk geval nog aan de voorzichtige kant is.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren